layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

VIDEOKONFERENCJA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

16 marca br. odbyła się videokonferencja z udziałem przedstawiciel 10 organizacji pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Pracodawcy Pomorza,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Loża Gdańska BCC.

 

Tematem dyskusji była aktualna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz jej implikacje dla: sytuacji gospodarczej w skali ogólnokrajowej i regionalnej oraz działalności dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

 

Podczas videokonferencji podjęto decyzję o wystosowaniu wspólnego stanowiska, które zostanie przekazane 17 marca br. Wojewodzie Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentom i Burmistrzom z województwa pomorskiego oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Uczestnicy videokonferencji postanowili również kontynuować dalsze wspólne działania, w tym bieżące konsultacje w formie codziennej videokonferencji, także z udziałem innych partnerów, w tym przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych i terenowego organu administracji rządowej.

 

O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje