layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu Uroczyste podpisanie i uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z przedstawicielami ogólnopolskich firm powołuje Klaster pod nazwą “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Głównym celem klastra będzie działalność na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Jego uroczyste uruchomienie nastąpi 7 lutego 2020 roku w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Klaster jest oddolną inicjatywą środowiska biznesowego, a Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza pełni w nim rolę koordynatora.

 

W ramach seminarium zostaną poruszone m.in. problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego. Obecnie Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Rozwój przemysłu wydobywczego, rybołówstwa, żeglugi, turystyki związanych z wykorzystaniem przestrzeni morskiej powoduje wzrost zagrożeń dla ekosystemu morza. Ponad 300 wraków okrętów, w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej zidentyfikowano na dnie Bałtyku. Szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze zbiorników zalegających na dnie morza mogłoby całkowicie zniszczyć ekosystem na ok. 100 lat. W dalszym ciągu w Bałtyku może zalegać od 50 do nawet 100 tys. ton broni chemicznej i amunicji.

 

Zaproszeni eksperci skupią się również na koncepcji długofalowego rozwoju Województwa Pomorskiego poprzez rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ze szczególną uwagą omówione zostaną dalsze aktywności Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Zwieńczeniem seminarium będzie networking branżowy, który ma wnieść nowe pomysły oraz wzbogacić grono ekspertów Klastra, który na swoje barki weźmie przyszłość naszego Morza Bałtyckiego.

 

Poniżej prezentujemy Agendę wydarzenia:

Uroczyste podpisanie porozumienia i uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Prowadzenie wydarzenia: Przemysław Sola, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wstępny program:

1. Powitanie i słowo wstępne — Sławomir Halbryt — Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP)

2. Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Wiesława Byczkowskiego

3. Multimedialna prezentacja Klastra — “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

4. Prezentacja koncepcji długofalowego rozwoju Województwa Pomorskiego poprzez rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza — Adam Protasiuk, Wiceprezes RIGP

5. Przedstawienie założycieli oraz idei działania w ramach “Grupy Bezpieczny Bałtyk” Łukasz Porzuczek [Grupa GeoFusion, Baltex, UxoMarine, Multitool]

6. Uroczyste podpisanie Porozumienia zawiązania Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

7. “Bariery i trudności w finansowaniu innowacji w woj. pomorskim” Joanna Wardzinska — TISE S.A.

8. Prezentacja dalszych aktywności Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”:

  • Projekty badawcze — Łukasz Porzuczek [prezes zarządu GeoFusion sp. z o.o.]
  • Pomorska Grupa Wydobywcza - Mieczysław Twardowski [prezes zarządu Baltex sp. Z o.o. ]
  • Fundacji Bezpieczny Bałtyk — Bartosz Kowalski [udziałowiec spółki MultiTool]
  • Ekosystem Bałtyku, propozycje rozwiązania problemu broni chemicznej w morzu Bałtyckim — dr. Benedykt Hac [kierownik sztandarowego projektu broni chemicznej]

9. Podsumowanie i zaproszenie do współpracy — Adam Protasiuk — wiceprezes RIGP

10. Networking

 

→ ZAPISY ←

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje