slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób: pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia z zakresu TIK podstawowe – podstawy komputerowe ECDL (32 h);
  • Szkolenia TIK ponadpodstawowe - zaawansowane – Oracle (Java SE, Database, Database Security) (80 h);
  • Szkolenia językowe wraz z egzaminem certyfikowanym: angielski, niemiecki, francuski (120 h).

Dofinansowanie ścieżek na poziomie 90%.

Ważne! Rekrutacja w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kandydaci na Uczestników projektu powyżej 50 r.ż. i/lub posiadający wykształcenie nie wyższe niż ISCED 3 (średnie – ponadgimnazjalne) otrzymują punkty premiujące na liście rankingowej. 

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl, tel. 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

Terminy szkoleń

 

 

Nazwa szkolenia Data realizacji  
D108644GC10 Oracle Database 19c: SQL Workshop

01-02.10.2022 +

08-09.10.2022

9:00-17:00, po 10 godz. dydakt. każdego dnia
Oracle Database 19c: Administration Workshop

22-23.10.2022 +

29-30.10.2022

Java SE: Programming I

22-23.10.2022 +

29-30.10.2022

9:00-17:00, po 10 godz. dydakt. każdego dnia
Java SE: Programming II

19-20.11.2022 +

26-27.11.2022

 

Więcej informacji na stronie projektu - KLIKNIJ

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach zachęcamy do kontaktu:

Paulina Stawicka

e-mail: p.stawicka@rigp.pl  

tel. 882 430 978

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje