layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

(SZCZECIN) Panel dyskusyjny: Ugoda mediacyjna - panaceum w czasach kryzysu gospodarczego

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Sądem Okręgowym w Szczecinie, Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem #WartoMediować

 

mają zaszczyt zaprosić na Panel Dyskusyjny pt.:

"Ugoda mediacyjna - panaceum w czasach kryzysu gospodarczego."

 

 

Termin i miejsce:

Panel odbędzie się w formie wyłącznie stacjonarnej w dniu 19 października 2021 r. w godz. 10:00-14:30, w sali nr 313 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 17.

 

REJESTRACJA

 

Przedmiot Panelu:

 • Czy ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd jest skuteczna tak jak wyrok sądowy?
 • Czy w czasach kryzysu gospodarczego jakiego doświadczamy, istnieje rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednostkom sektora finansów publicznych na realizowaniu ich zadań w interesie publicznym?
 • Panel kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a w szczególności do przedsiębiorców w tym rzemieślników oraz do jednostek finansów publicznych, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.


W trakcie wydarzenia chcemy skupić się na praktycznych aspektach wdrożenia ugody cywilnoprawnej zawieranej także  z udziałem podmiotu publicznego - z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i mediacji, jak również dyscypliny finansów publicznych i kalkulacji biznesowej.

 


Program Panelu Dyskusyjnego.

 

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i ciastkach.
10:00-10:05

Otwarcie i powitanie uczestników.

 • Pani Anna Mazurek - Różynek, moderator wydarzenia, radca prawny, mediator, Przewodnicząca Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, współzałożyciel Stowarzyszenia #WartoMediować z siedzibą w Poznaniu
 • Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku
10:05-10:15

Zabranie głosu przez zaproszonych gości, w tym informacja o dotychczasowych działaniach wspierających mediację na terenie województwa.

 • Pan Sędzia Maciej Strączyński, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie
 • Pan dr Przemysław Mijal, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
10:15-10:25

Wstęp do tematyki panelu.

 • Pan Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie
 • Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

10:25-10:55

"Alternatywne metody rozwiązywania sporów w teorii."

 • Pan dr Kamil Dąbrowski,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
10:55-11:10

"Oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego wobec mediacji w kontekście prawa zamówień publicznych."

 • Pan Bartłomiej Miluch, Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin
11:10-11:25

"Spojrzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej na zawieranie ugód mediacyjnych, w miejsce postępowania sądowego, a dyscyplina finansów publicznych."

 • Pan Dawid Czesyk, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
11:25-11:40

"Praktyczne zastosowanie ugody mediacyjnej w gminie."

 • Pani Monika Kuźmińska, Burmistrz Gminy Węgorzyno
11:40-12:00 Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
12:00-12:30 Przerwa (zimny bufet)
12:30-12:45

"Mediacja w kontekście współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami."

Pani Magdalena Nowak, Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego

12:45-13:00

"Mediacja w oczach przedsiębiorcy."

 • Pani Sławomira Hussakowska, przedsiębiorca, właściciel biura rachunkowego
13:00-13:15

"Tryb egzekucji z ugody mediacyjnej."

 • Pan Remigiusz Wasiak, komornik sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.
13:15-13:50

"Zalety mediacji w różnych perspektyw - alternatywne metody rozwiązywania sporów w praktyce." 

 • Pani Kamila Jakubowska - Banaszak, radca prawny, mediator, członek Komisji ADR przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań, Członek Zarządu Stowarzyszenia #WartoMediować
13:50-14:15 Moderowana dyskusja pomiędzy prelegentami oraz pytania od uczestników.
14:15-14:30

Podsumowanie i zakończenie Panelu.

 • Pani Sędzia Natalia Pawłowska Grzelczak, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
 • Pan Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP  w Szczecinie
 • Pani Anna Mazurek - Różynek, moderator

 


Informacje organizacyjne.

 • Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa potwierdzającej tematy i ilość godzin.
 • Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej. Panel będzie nagrywany audio i/lub video i mogą być wykonywane zdjęcia. W formularzu można do dnia 14.10.2021 r. zgłosić szczególne potrzeby związane z Panelem przez Organizatora np. związane z niepełnosprawnościami.

PUNKTY SZKOLENIOWE OIRP w Szczecinie. Udział w wydarzeniu może zostać zakwalifikowany jako udział w seminarium. Na podstawie zaświadczenia o udziale obejmującego liczę godzin i program każdy radca prawny będzie mógł uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

 


Moderator i Prelegenci wydarzenia:

 
Moderator Wydarzenia

Anna Mazurek-Różynek - radca prawny, mediator, Przewodnicząca Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, współzałożyciel Stowarzyszenia #WartoMediować z siedzibą w Poznaniu
 

 

Prelegenci (w kolejności alfabetycznej)

 • Dawid Czesyk, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 • dr Kamil Dąbrowski,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Sławomira Hussakowska, przedsiębiorca
 • Kamila Jakubowska - Banaszak, radca prawny, mediator, członek Komisji ADR przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,  Prezes Zarządu Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań, Członek Zarządu Stowarzyszenia #WartoMediować
 • Monika Kuźmińska, Burmistrz Gminy Węgorzyno
 • Bartłomiej Miluch, Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin
 • Magdalena Nowak, Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego
 • Natalia Pawłowska Grzelczak, Sędzia, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • Ireneusz Pawłowski - radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku
 • Piotr Puchalski - radca prawny, mediator, Wiceprzewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP  w Szczecinie
 • Remigiusz Wasiak, komornik sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym Panelu dyskusyjnym pt. "Ugoda mediacyjna - panaceum w czasach kryzysu gospodarczego."

 

*Bezpłatne Panele dyskusyjne dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje