layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Spotkanie regionalnej Rady Doradczej projektu RoundBaltic

Dnia 9 czerwca odbyło się spotkanie regionalnej Rady Doradczej projektu RoundBaltic. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Horyzont 2020, koordynatorem krajowym projektu jest ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), zrzeszające ogólnokrajowe i regionalne agencje energetyczne. Celem projektu jest wzmocnienie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków, poprzez zastosowanie instrumentów finansowych, dostępnych dla szerokiego grona beneficjentów, które przyczyniają się do intensyfikacji przedsięwzięć w poprawę efektywności energetycznej oraz obniżają ryzyko przedsięwzięć dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Działania projektu opierają się m.in. na współpracy z krajowymi i regionalnymi interesariuszami, współpracującymi w ramach Krajowych i Regionalnych Okrągłych Stołów.

 

Spotkanie było poświęcone rozwojowi koncepcji wydarzenia Regionalnego Okrągłego Stołu, planowanego na połowę września b.r. Głównym celem wydarzenia będzie prezentacja obecnej dostępności wsparcia dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, zarówno w postaci wsparcia dotacyjnego (KPO, NFOŚiGW) oraz innych instrumentów z obszaru TPF, takich jak ESCO lub PPP. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli:

  • Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii – regionalnego koordynatora projektu,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  • Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  • Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
  • Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, reprezentowanej przez Marcina Włodarskiego, eksperta ds. energetycznych w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 3 (ISP3)           

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje