layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Spotkanie informacyjne - Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno - promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

 

Spotkanie w formule online odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 10:00
Zapisy: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/mikrogranty 

 

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 


PROGRAM SPOTKANIA:

 • 10:00 Powitanie 
 • 10:05 - 10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich - Maciej Frączek, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA
 • 10:00 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu "Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"
  • typy beneficjentów;
  • preferowane projekty;
  • poziom dofinansowania;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • pomoc publiczna w projektach;
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie;
  • kryteria oceny projektów;
  • wybór projektów i podpisanie umów.
 • 12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań

Link do spotkania zostanie przesłany Państwu maksymalnie do końca dnia poprzedzającego wydarzenie.

 

Dedykowana strona projektu - SPRAWDŹ. 

 


KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik
Koordynator Projektu

email: a.kwasnik@rigp.pl
tel.: +48 665 770 331


Agencja Rozwoju Pomorza  SA

Maciej Frączek
Główny Specjalista ds. funduszy europejskich/Broker Eksportowy

email: maciej.fraczek@arp.gda.pl
tel. 601 675 609

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje