layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Spotkanie inauguracyjne projektu Level Up

 

 

Projekt Level Up ma na celu podniesienie kwalifikacji europejskich menedżerów i pracowników MŚP w zakresie transformacji cyfrowej

 

9 lutego 2023 roku - W Nikozji na Cyprze oficjalnie rozpoczęto realizację projektu Level Up. Spotkanie inauguracyjne zostało zorganizowane przez GrantXpert Consulting, koordynatora projektu, a gospodarzem był European University Cyprus. Projekt jest wspólną inicjatywą siedmiu renomowanych dostawców szkoleń z Cypru, Grecji, Niemiec, Włoch i Finlandii, wspieranych przez siedem stowarzyszeń biznesowych z Cypru, Grecji, Niemiec, Polski i Węgier. Projekt ma na celu wzmocnienie siły roboczej europejskich MŚP w kompetencje cyfrowe poprzez opracowanie i zapewnienie krótkoterminowych kursów szkoleniowych.

 


Konsorcjum określiło kluczowe obszary zdolności, takie jak bezpieczeństwo cybernetyczne, umiejętność korzystania z danych, analiza danych, sztuczna inteligencja (AI), mikroelektronika/mikrokontrolery, Internet rzeczy (IoT), druk 3D i modelowanie 3D, chmura i programowanie, aby zaprojektować zorientowane na przemysł kursy szkoleniowe skierowane do MŚP i osób poszukujących pracy. Projekt Level Up zaoferuje kompleksową ofertę ponad 100 wysokiej jakości i zorientowanych na branżę kursów szkoleniowych, dostosowanych do specyficznych potrzeb MŚP. Kursy te będą dostępne dla około 15 000 uczestników z 3 000 MŚP przez cały okres trwania projektu.

 

"Ten projekt to znaczący krok w kierunku zniwelowania luki w umiejętnościach cyfrowych wśród pracowników europejskich MŚP, szczególnie w zidentyfikowanych obszarach kluczowych zdolności" - powiedział przedstawiciel stowarzyszenia biznesowego podczas prezentacji projektu na spotkaniu inauguracyjnym. Projekt Level Up zajmie się pilną potrzebą umiejętności cyfrowych w europejskich MŚP i oczekuje się, że będzie miał znaczący wpływ na ich cyfrową transformację.

 


Szkolenia Level Up podniosą kwalifikacje i przekwalifikują menedżerów i pracowników, dając im uprawnienia do umożliwienia transformacji cyfrowej ich organizacji. Stowarzyszenia biznesowe wspierające projekt będą promować szkolenia wśród dużej liczby MŚP, zapewniając dostępność dla jak największej liczby MŚP. Inicjatywa ta wyposaży MŚP w kompetencje cyfrowe, których potrzebują, aby prosperować w dzisiejszej szybko rozwijającej się gospodarce cyfrowej.

 

Projekt Level Up jest finansowany z programu Digital Europe (DIGITAL) Unii Europejskiej i będzie realizowany od stycznia 2023 do grudnia 2025 roku.


Szczegółowe informacje o projekcie Level Up:

 

 

 

Ten dokument powstał w trakcie realizacji projektu Level Up, który otrzymał dofinansowanie z programu Digital Europe Programme (DIGITAL) Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr 101100679.


Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dotację nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Media
Informacje