layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Sescom i Enterprise Investors konsolidują rynek usług technicznych w Europie

Sescom, wiodąca firma działająca na rynku technicznego i technologicznego facility management dla sieci detalicznych, podpisał wstępną umowę przejęcia większościowego pakietu akcji przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach planowanej transakcji EIF IX zainwestuje 104 miliony PLN.  Sescom przyspiesza dalszy rozwój firmy oparty na konsolidacji rynku usług technicznych w Europie.

 

Enterprise Investors działa od 1990 r. Firma utworzyła dziesięć funduszy, które zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,3 mld EUR w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 spółkach.

 

„Silny fundusz daje nam większą zdolność do zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju. To szczególnie ważne ze względu na dużą dynamikę globalnych zmian społecznych oraz wyzwań klimatycznych. Obecność inwestora finansowego w akcjonariacie Sescom jest wyraźnym sygnałem, że realizacja strategii będzie wiązała się z dalszą profesjonalizacją, optymalizacją i ulegnie znacznemu przyspieszeniu” – podsumowuje transakcję Sławomir Halbryt, założyciel i CEO spółki. 

 

Od 15 lat Sescom skutecznie wzmacnia swoją pozycję na lokalnym i międzynarodowym rynku facility management (FM), obsługując sieci handlowe w 27 krajach Europy. Podpisanie umowy to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju na 10 lat, znacząco przyspieszający osiągnięcie celów strategicznych związanych z akwizycjami.

 

„Pełne wdrożenie strategii Wise Futurist 2030 umożliwi Sescom zrealizowanie wizji europejskiego przywództwa w dziedzinie technicznego facility management dla sektora retail. Silna firma to stabilny, wiarygodny partner biznesowy i pracodawca zapewniający rozwój w międzynarodowych strukturach” – dodaje Halbryt.

 

Rok temu Sescom z sukcesem przejął brytyjskiego dostawcę usług HVAC. Firma zwiększyła swój udział w brytyjskim rynku, poszerzyła portfolio międzynarodowych klientów – w którym już wcześniej znalazły się m.in. LPP, Douglas, Rossmann czy Mango - o kolejne cenione marki detaliczne i wzmocniła kompetencje techniczne w zakresie klimatyzacji i wentylacji. W ostatnim roku finansowym spółka osiągnęła przychody na poziomie 229 milionów PLN. W najbliższym czasie planuje kolejne akwizycje zagraniczne.

 

Rynek detaliczny w Europie jest dynamicznym sektorem, który potwierdza zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych oraz zachowań i decyzji zakupowych konsumentów. Sescom, z sukcesami rozwijający się w tym złożonym środowisku, demonstruje, jak kolejne strategiczne decyzje o ekspansji i inwestycjach przyczyniają się do stałego zwiększenia jego potencjału operacyjnego i wzrostu na różnorodnych rynkach.

 

Doradcami Sprzedających byli PwC (doradca M&A) oraz Gessel (doradca prawny), a Kupujących Baker McKenzie (doradca prawny) oraz Deloitte (doradca finansowo-podatkowy). 

 

 

O spółce: 

Sescom S.A. to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca światowej jakości usługi technicznego i technologicznego facility management w 27 krajach Europy. Wykorzystuje autorskie technologie i sprawdzone rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych.

 

Dzięki 15-letniemu doświadczeniu Sescom gwarantuje swoim kontrahentom m.in. z branży retail i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Sescom przygotowuje klientów na wyzwania przyszłości, wspierając jednocześnie cele ich bieżącej działalności.

 

Stale aktualizuje model zarządzania i wartość oferowaną ponad 60 klientom międzynarodowym i ich przeszło 40 000 placówkom w całej Europie.

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje