layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Relacja z seminarium „AMERYKA ŁACIŃSKA: ¡VAMOS A COSTA RICA Y GUATEMALA!”

11 maja br odbyło się kolejne seminarium z  cyklu wydarzeń „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a…”, które organizowane jest przez: Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko – Latynoamerykańską Radę Biznesu, przy współpracy z: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Santander Bank Polska.

 

Podczas otwarcia seminarium Prezes KIG, Pan Marek Kłoczko podkreślił, że w związku z obecną sytuacją w Europie Środkowo - Wschodniej i kształtującym się nowy porządkiem gospodarczym świata, niezmiernie ważne i znaczące  jest zacieśnianie kontaktów Polski z krajami Ameryki Łacińskiej, które leży w interesie obu stron. 

 

Pan Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza zaznaczył, że Polscy przedsiębiorcy szukają nowych rynków i kraje latynoamerykańskie cieszą się sporym powodzeniem. Podziękował również wszystkim partnerom wydarzenia za współpracę, która zaowocowała 7 spotkaniem cyklu Vamos a i pozwoliła dotrzeć do ponad 300 zainteresowanych przedsiębiorców. 

 

Prezes Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu, Pan Stefan Bekir Assanowicz – Konsul Honorowy Gwatemali w Polsce przedstawił działania PLRB i zaznaczył, że Republika Gwatemali jest zainteresowana zacieśnieniem współpracy gospodarczej z Polską, zważywszy że oba kraje należą do najszybciej rozwijających się pod względem gospodarczym państw w swoich regionach, a ich oferta eksportowa jest w dużej mierze komplementarna.

 

JE Jorge Alfredo Lemcke Arévalo, Ambasador Gwatemali w Niemczech, podkreślił znaczenie łączących nas więzi kulturowych i historycznych. Zaznaczył również, że należy popracować nad bezpośrednią wymianą handlową między Polską i Gwatemalą, wskazując branże perspektywiczne dla Polskich przedsiębiorców na rynku (m.in przemysł rolniczy i obszary IT).

 

Następnie głos zabrał Ambasador Polski w Panamie i Gwatemali, JE Leszek Biały, który zaprezentował mocne i słabe strony gospodarki obu krajów oraz wyraził swoje zadowolenie wynikające z faktu, iż seria spotkań Vamos a…, doczekała się kontynuacji i dotarła do Gwatemali. Podkreślił również, że obecność Polskich produktów i innowacji na wskazanych rynkach, zdecydowanie wymaga zwiększenia i wsparcia instytucji rządowych. Zaznaczył, że jest to region wciąż słabo rozpoznany, jednak jako bardzo perspektywiczny

 

*Gwatemala jest 82. gospodarką na świecie pod względem wielkości eksportu. W 2017 r. Gwatemala wyeksportowała towary o wartości 10 mld USD i zaimportowała towary o wartości 13,5 mld USD, co dało ujemne saldo handlowe w wysokości 3,5 mld USD. W 2017 r. PKB Gwatemali wyniósł 75,6 mld USD, a PKB na mieszkańca 8,15 tys. USD.

 

Wyjątkowość Kostaryki, stabilność rynku, niezmienne ramy prawne, wieloletnie tradycje demokratyczne oraz niezależność energetyczną  (100% energii jest czerpana ze źródeł odnawialnych) podkreślał JE Maciej Ziętara – Ambasador Polski w Meksyku i Kostaryce. Pan Ambasador przedstawił również bogaty zarys najnowszych informacji m.in ze świata polityki i ich wpływ na gospodarkę. 

 

Prezentację dotyczącą relacji gospodarczych wygłosił przedstawiciel polskiego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Pan Dariusz Latoszek. Zaznaczył, że Kostaryka i Gwatemala powinny być postrzegane jako kraje wyjątkowe, w których można inwestować, nawiązywać kontakty oraz korzystać z ich otwartości. 

 

Case study polskiej firmy w Gwatemali przedstawił Rafał Kozłowski, CEO Asseco Enterprise Solution. Opowiedział jak stać się konkurencyjnym na całym świecie oraz o dobrych doświadczeniach w rozwoju biznesu, poszukiwaniu klientów na rynku i budowaniu oddziału firmy od 2016 roku do dziś. 

 

Asseco jest modelowym przykładem zagranicznej ekspansji - firma urosła do rozmiarów globalnej grupy, działającej już w ponad 60 krajach i zatrudnia ok. 27 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała blisko 90. Spółki Asseco notowane się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

 

O tym co przyciąga inwestorów zagranicznych, o możliwościach biznesowych;  rozwiązaniach i produktach ułatwiających relacje na rynku zagranicznym, opowiadał Adam Styś, menedżer międzynarodowej bankowości korporacyjnej w Santander Bank Polska.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i życzymy wielu sukcesów w zacieśnianiu współpracy gospodarczej! Seminarium zostało bardzo dobrze odebrane przez uczestników, wielu z nich od razu przyznało, że zbada możliwości nawiązania współpracy handlowej na wskazanych rynkach. 

 

 

 

 

Screenshot 2022-05-16 at 09.11.11

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje