layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Poznaj specjalny program przeciwdziałania cukrzycy dla mieszkańców Pomorza

Światowa Organizacja Zdrowia uznała cukrzycę za pierwszą niezakazną epidemię, a biorąc pod uwagę lawinowo rosnącą liczbę chorych, jej rozmiary przybierają form pandemii. Dane epidemiologiczne wskazują, że z cukrzycż typu 2 żyje 415 mln ludzi, co stanowi 8,8% światowej populacji, natomiast prognozuje się, że do roku 2040 liczba chorych wzrosnie do 640 mln.

W Polsce tendencje są niestety podobne. W latach 2013-2018 zachorowalność na cukrzycę wsród dorosłych Polaków wzrosła o 14%. Najnowsze dane pokazują, że w Polsce na cukrzycę choruje około 3 mln osób. Wsród nich co najmniej pół miliona to osoby niezdiagnozowane.

 

Zdecydowana większość chorych cierpi na cukrzycę typu 2, której podstawowe czynniki ryzyka to nadmiar masy ciała, niewystarczająca aktywność fizyczna i niewłaściwa dieta. Na cukrzycę chorują osoby coraz młodsze, a nieleczona lub niewłasciwie kontrolowana - prowadzi do groźnych powikłan, wsród których znajdują się m.in. choroby sercowo-naczyniowe, udar mózgu, niewydolność nerek czy zawał serca.

 

Eksperci podkreslają, że w walce z cukrzycą kluczowa jest profilaktyka i edukacja, która pozwala uswiadomić pacjentom, jak wiele zależy od nich samych. Zwiększanie społecznej świadomości zagrożenia chorobą daje możliwość wcześniejszego rozpoznania cukrzycy i uniknięcia groźnych dla zdrowia konsekwencji choroby.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego w obliczu rosnqącej zachorowalnosci na cukrzycę wsród mieszkanńców naszego regionu opracował wraz z grupą ekspertów program polityki zdrowotnej pn.: ,,Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2".

Do udziału w projekcie zapraszamy pełnoletnich, aktywnych zawodowo mieszkanców Pomorza, szczegóInie osoby w wieku 35-64, dotychczas nieleczone z powodu cukrzycy typu 2.

 

W projekcie przewidziano trzy etapy interwencji:

  1. Ankieta Findrisk - przeprowadzenie ankiety okreslajqcej poziom ryzyka zachorowania na cukrzyc typu 2;
  2.  Badanie przesiewowe, tj. OGTT (doustny test obciózenie glukozą) lub FPG (glikemia na czczo) - osoby najbardziej zagrożone cukrzycą typu 2 przejdą specjalistyczne badania, określające stan zdrowia. Na tej podstawie otrzymają indywidualne zalecenia;
  3. Działania edukacyjne - w ich ramach odbędą się m.in. konsultacje lekarskie, porady dietetyczne i fizjoterapeutyczne. Pacjenci wezmą udział w zajęciach zwiększających umiejętności planowania własnej diety oraz zwiększenia poziomu aktywnosci fizycznej tak, aby zmniejszyć nadmiar masy ciała. Będą też podejmowane działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych np. dotyczące stylu życia i nawyków żywieniowych.

 

Mimo niekorzystnych prognoz co do zachorowalności na cukrzycę typu 2, należy pamiętać, że jest to choroba, której dzięki naszej postawie i wyborom życiowym jesteśmy w stanie uniknąć lub wymiernie zniwelować jej skutki.

 

Projekt skierowany jest do wszystkich aktywnych zawodowo mieszkanców województwa pomorskiego. W projekcie obowiązuje rejonizacja, tj. nalezy zglosić się do realizatora wlaściwego dla danego powiatu/gminy według miejsca zamieszkania.

 

Więcej o programie znajdą Panstwo na stronie: www.stopcukrzycy.pomorskie.eu

 

Załączniki:

  1. Materiał informacyjny
  2. Lista punktów badań w danym powiacie

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje