layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Pomorskie webinarium Programu ESPON 2021-2027

Zapraszamy na pomorskie webinarium Programu ESPON 2021-2027 w dniu 27 października br., godz. 10.00 – 12.00 w formule online, a w nim:

 

 • Wprowadzenie do nowego Programu ESPON 2021-2027 – Pan dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor ESPON EGTC (EGTC – EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej);
 • Doświadczenia polskie w Programie ESPON – Pani Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Jak projektować zrównoważone miasta? - prezentacja wyników projektu ESPON SUPER - Zrównoważona urbanizacja oraz modele zagospodarowania przestrzennego w Europie – dr Katarzyna Wojnar, Uniwersytet Warszawski.
   

 

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_RwcUCLnXTV2o1Z0t0x0lsg 

 

 

Informacje o programie ESPON 2020

ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy, poprzez tworzenie, dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach i cechach terytorialnych w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, modeli inwestycyjnych, obszarów funkcjonalnych, transportu, zmian demograficznych, dziedzictwa kulturowego, zmian klimatycznych, wykorzystania gruntów i ograniczenia zasobów, wielopoziomowego zarządzania, infrastruktury, łączności i dostępności, świadczenia usług publicznych, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast, etc. Dane te wspierają zintegrowane podejście terytorialne i umożliwiają zwiększenie zasięgu analiz porównawczych (benchmarking) poszczególnych regionów, miast, a także makroregionów europejskich, co w konsekwencji przyczynia się do określenia i zbadania nowych możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego.

 

Celem programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych, dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz 4 państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

 

Grupami docelowymi są:

 • europejscy decydenci polityczni działający w obszarze polityki spójności i innych polityk programów sektorowych, zwłaszcza tych, które nie potrafią lub nie dysponują narzędziami do wdrożenia podejścia terytorialnego,
 • krajowi decydenci i praktycy odpowiedzialni za spójność terytorialną, programy EWT, strategie makroregionalne oraz przygotowanie
  i wdrożenie polityki spójności na poziomie krajowym, jak również za inne powiązane dziedziny polityki,
 • instytucje wdrażające programy finansowane ze środków EFSI i przygotowujące sprawozdania okresowe,
 • regionalni i lokalni decydenci polityczni oraz praktycy odpowiedzialni za planowanie i rozwój terytorialny i/lub zaangażowani we współpracę transgraniczną, transnarodową i makroregionalną,
 • organizacje branżowe lub pozarządowe promujące interesy regionalne/miejskie na poziomie unijnym,
 • pracownicy naukowi,
 • sektor prywatny i szersze grono odbiorców europejskich.          

 

Strategia programu obejmuje realizację pięciu celów szczegółowych:

 • lepsze opracowywanie danych terytorialnych poprzez badania stosowane i analizy,
 • usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika,
 • usprawnione obserwacje terytorialne i narzędzia do analiz terytorialnych,
 • szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych,
 • uproszczone, skuteczniejsze i efektywniejsze przepisy dotyczące realizacji oraz bardziej zaawansowane wsparcie w ramach programu.
   

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 41,3 mln EUR
na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie ESPON: https://www.espon.eu/ 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje