layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Pomorska Platforma Współpracy na rzecz cudzoziemców na regionalnym rynku pracy - deklaracja przystąpienia

25 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego został podpisany list intencyjny powołujący Pomorską Platformę Współpracy Instytucji Uczestniczących w Pozyskiwaniu i Obsłudze Pracowników z Zagranicy na Regionalny Rynek Pracy. List intencyjny został podpisany przez marszałka województwa pomorskiego Leszka Bonna, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Izabelę Jezierską oraz przez przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych urzędów pracy, urzędów administracji rządowej i przedstawicieli biznesu, w tym Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, którą reprezentował Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu.

 

Platforma służyć będzie ścisłej współpracy samorządów, jednostek administracji rządowej i przedsiębiorców aby poznać potrzeby cudzoziemców, ułatwić kontakty z pracodawcami i urzędami. Idea stworzenia platformy współpracy instytucji uczestniczących w pozyskiwaniu i obsłudze pracowników z zagranicy została zapisana w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

 

W ramach spotkania inaugurującego powstanie Platformy Współpracy odbyła się debata, moderowana przez profesora Pawła Kaczmarczyka, dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele wybranych sygnatariuszy listu intencyjnego.

 

Szczegóły - KLIKNIJ TU.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku planuje kontynuację działań wraz z Partnerami  m.in. prowadząc badania i analizy rynku pracy, organizując szkolenia dla pracodawców i pracowników, agencji zatrudnienia, inicjując spotkania sieciujące w celu wymiany dobrych praktyk. Formuła Pomorskiej Platformy Współpracy w swoich założeniach jest otwarta. Dlatego zachęcamy kolejne instytucje i podmioty do przystąpienia do PPW.

List intencyjny oraz deklaracja przystąpienia są dostępne TUTAJ.

jf podpisanie 4jf podpisanie 5jf podpisanie 3jf podpisanie 2jf podpisaniepodpisanie porozumienia

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje