layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

​​Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

2 czerwca 2022  roku w Progres Event & Conference odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Jest to coroczne, niezwykle istotne dla Izby wydarzenie, tym bardziej doceniamy fakt, że mogliśmy się z Państwem zobaczyć osobiście.

 

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Jarosław Filipczak wskazując rolę RIGP, która działa w obszarze wsparcia przedsiębiorców już od 14 lat, stara się wspierać strategiczne kierunki rozwoju regionu, mając na uwadze m.in: bezpieczeństwo energetyczne, dekarbonizację gospodarki, rozwój eksportu, edukację, wzrost produktywności i cyfryzację biznesu a także kompleksowe metody polubownego rozwiązywania sporów. Przedstawione zostały także plany i cele, które dzięki zaangażowaniu naszych członków chcemy realizować w kolejnych miesiącach. 


Część formalna spotkania rozpoczęła się od wyboru Przewodniczącego,  Sekretarza i członków Komisji Skrutacyjnej.

 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Rady  w 2021 roku, udzielono też absolutorium członkom w/w Organów Zaprezentowano i zatwierdzono zmiany w Statucie RIGP.

 

W drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza pt: Ekosystem dla Biznesu, odbyła się prezentacja strategicznych kierunków rozwoju  Izby w obszarze eksportu, kompleksowego ujęcia problematyki rozwiązywania sporów gospodarczych a także komercyjnej oferty Izby wraz z udziałem zaproszonych gości. 

 

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko podczas swojego wystąpienia nakreślił obecna sytuację przedsiębiorców - wskazł również co stanowi największe wyzwanie dla rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślił jak ważne jest systemowe wsparcie innowacyjnej gospodarki, impuls do dalszego rozwoju sektora kreatywnego oraz tworzenie warunków do skutecznego działania, na styku logiki biznesowej i misji publicznej (na przykładzie Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie) Przedstawił również rolę i zadania KIG w nadchodzącym czasie. Na koniec podziękował również Izbie za udaną kooperację w zakresie wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorców. 

 

Janusz Lewandowski Europoseł Platformy Obywatelskiej, były komisarz unijny (2010-2014) ds. budżetu i programowania finansowego przybliżył tematy związane z gospodarką; rozmawialiśmy m.in o tym jak Europa postrzega dziś Polskę, co dalej ze środkami unijnymi i co może zmienić Krajowy Plan Odbudowy, gdyby udało się go wdrożyć? Pan Europoseł odniósł się również do działań rządu dotyczących walki z inflacją, omówił także prognozy unijnych ekspertów co do poziomu inflacji w Polsce.


Zwrócił również uwagę na tematy związane z ryzykiem wojny, konsekwencjami sankcji oraz koniecznością odbudowy zrujnowanej wojną gospodarki Ukrainy. Dodał, że w jego ocenie na koniec roku inflacja będzie wyższa od tej, którą zakłada rząd, co nie pozostanie bez wpływu na tempo rozwoju krajowej gospodarki. W tej sytuacji bardzo ważne jest jak najszybsze korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz unijnych funduszy strukturalnych - podkreślił.


W drugiej części wydarzenia, mogliśmy również wysłuchać komentarza Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza, dotyczącego bieżącej sytuacji gospodarczej. Dyskutowaliśmy również o skutkach ekonomicznych spowodowanych pandemią  oraz o projektach przepisów, które budzące obawy firm.  Pan Rzecznik podkreślił, że dla biznesu nie ma większej wartości niż stabilne i przewidywalne przepisy prawa. Wskazał, że administracja publiczna powinna wsłuchiwać się  w opinie i oczekiwania biznesu, bo tylko wówczas ma możliwość tworzyć dobre prawo.


O tym, że elektromobilność to dzisiaj jeden z kluczowych tematów dla rozwoju miasta i silny trend, który wpływa na różne sfery życia - mówiła Katarzyna Gruszecka - Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Podkreśliła jednocześnie, że elektromobilność to wyzwanie, które Gdynia zmienia w rzeczywistość. Przypomniała również, że Gdynia razem z Gdańskiem, Tczewem i Wejherowem, jako jeden z 11 europejskich regionów skorzystała ze wsparcia Project Development Assistance (PDA) - kompleksowego doradztwa dotyczącego koncepcji wdrożenia pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej. Wniosek o wsparcie PDA został przygotowany przez konsorcjum samorządów przy współpracy przedstawicieli Grupy LOTOS, członków Klastra Wodorowego – sygnatariusza Pomorskiej Doliny Wodorowej.


Pani Prezydent podkreśliła, że Gdynia o zastosowaniu wodoru myśli od dawna i rozważa różne technologie dla poszerzania taboru zero emisyjnego w komunikacji i nie tylko.  Przypomniała również, że miasto będzie gospodarzem tegorocznej, V edycji konferencji wodorowej PCHET, która odbędzie się 3-5 października 2022 r, w Gdyńskim Parku Naukowo Technicznym, w formule stacjonarnej. 

 

Ostatnim punktem programu było uroczyste wręczenie przez Prezesa Zarządu certyfikatów dla nowoprzyjętych firm: PeRspective CSR, Kovalite, The Witch Cosmetics. 


Po części oficjalnej goście kontynuowali rozmowy kuluarowe i networking. Bardzo serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za obecność, zaangażowanie, cenny czas, uwagi i refleksje. 

 

 

DSC_0991DSC_0993DSC_0981DSC_0956DSC_0946DSC_0935DSC_0926DSC_0911DSC_0902DSC_0890DSC_0886DSC_0881DSC_0878DSC_0873DSC_0872DSC_0868DSC_0863DSC_0862DSC_0085DSC_0852DSC_0079DSC_0083DSC_0066DSC_0068DSC_0047DSC_0053DSC_0046DSC_0044DSC_0037DSC_0036DSC_0022DSC_0017DSC_0005

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje