layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Nowi przedstawiciele Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości (PRP) w Komisji Stypendialnej

Miło nam poinformować, że przedstawicielami Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości (PRP) w Komisji Stypendialnej zostali:

  • Tomasz Limon (Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza) – członek komisji
  • Jarosław Filipczak (Prezes Zarządu Regionalnwj Izby Gospodarczej Pomorza)– zastępca członka komisji

Gratulujemy!


* Pomorska Rada Przedsiębiorczości została powołana z inicjatywy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, w ramach projektu „Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu” realizowanego przez ARP na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Celem powołania Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości jest m. in. zainicjowanie dyskusji na temat systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu i rekomendacji rozwiązań w tym zakresie, realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu, w szczególności w kontekście środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Rada, jako ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego, skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej wchodzą 34 organizacje członkowskie, wybrane spośród:

  • regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych,
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego,
  • agencji rozwoju regionalnego, regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych,
  • związków pracodawców stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców,
  • organizacji proinnowacyjnych,
  • środowisk naukowych,
  • inicjatyw klastrowych,
  • innych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.

 

Członkowie Rady są powoływani przez Marszałka Województwa Pomorskiego na okres dwóch lat.


W chwili obecnej Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje