Layer_121

Kalendarz wydarzeń

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Nieodpłatne mediacje online dla przedsiębiorców

Mediatorzy z Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zgłaszają gotowość do mediacji online.


Oferta jest skierowana do firm, które w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem znalazły się w trudnym położeniu.
Rozwiązania prawne wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym działalność przedsiębiorców. Każdy z nich wie, że zbyt długo trwający spór negatywnie oddziałuje na kondycję i finanse firmy. Tymczasem mediacja pozwala zminimalizować te zagrożenia i w krótszym czasie osiągnąć porozumienie. Jednocześnie postępowanie mediacyjne umożliwia zachowanie dobrych relacji i kontaktów między stronami, utrzymanie dobrego imienia firmy, dialog oraz szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie sporu.


Z inicjatywą wystąpiła Izba Gospodarcza Pomorza, która wraz z Pracodawcy Pomorza prowadzi Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jego utworzenie jest konsekwencją wspierania i prowadzenia przez Izbę, od jej powstania w 2008 r., działań na rzecz wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów i prowadzenie mediacji gospodarczych.


Mediacje prowadzić będą doświadczeni specjaliści. Cały proces wsparcia będzie odbywał się zdalnie, a spotkania będą organizowane przez elektroniczne środki przekazu, z uwzględnieniem wszelkich zasad mediacji - w tym poufności.
Koordynatorką projektu jest Magdalena Dittmer.


Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnej usługi mediacji online mogą do 10 maja 2020 roku zgłaszać się w następujące sposoby:
1. Mailowo na adres: mediacje@pcaim.org.pl
2. Telefonicznie, zgłaszając zapotrzebowanie mediatorowi PCAiM, Magdalenie Dittmer, koordynującej projekt ‘mediacje online’. Tel. 501-625-191
3. Przez formularz dostępny na stronie - SPRAWDŹ

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje