layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Nieodpłatne mediacje dla przedsiębiorców — Mediatorzy Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku zgłaszają gotowość do mediacji online

Oferta jest skierowana do firm, które w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem znalazły się w trudnym położeniu.

 

Rozwiązania prawne wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym działalność przedsiębiorców. Każdy z nich wie, że zbyt długo trwający spór negatywnie oddziałuje na kondycję i finanse firmy. Tymczasem mediacja pozwala zminimalizować te zagrożenia i w krótszym czasie osiągnąć porozumienie. Jednocześnie postępowanie mediacyjne umożliwia zachowanie dobrych relacji i kontaktów między stronami, utrzymanie dobrego imienia firmy, dialog oraz szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie sporu.

 

- Są sprawy i spory, które nie powinny czekać. Ograniczona praca sądów uniemożliwia ich załatwienie. Rozumiemy zagrożenia jakie może spowodować przedłużający się konflikt. Dlatego zachęcamy do skorzystania z mediacji – podkreśla Magdalena Dittmer, Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, koordynująca projekt ‘mediacje online’.

 

Z inicjatywą wystąpiła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która wraz z Pracodawcami Pomorza prowadzi Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jego utworzenie jest konsekwencją wspierania i prowadzenia przez Izbę, od jej powstania w 2008 r., działań na rzecz wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów i prowadzenie mediacji gospodarczych.

 

Mediacje prowadzić będą doświadczeni specjaliści. Cały proces wsparcia będzie odbywał się zdalnie, a spotkania będą organizowane przez elektroniczne środki przekazu, z uwzględnieniem wszelkich zasad mediacji — w tym poufności.

- Każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy proponujemy niezobowiązującą rozmowę. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące mediacji i potencjalnych korzyści — dodaje Magdalena Dittmer.

 

Lista mediatorów biorących udział w projekcie:

 • Magda Bellwon
 • Aneta Frankowska
 • Katarzyna Stryjek
 • Magdalena Dittmer
 • Andrzej Fortuna
 • Ryszard Trykosko
 • Katarzyna Dobrowolska
 • Barbara Matysiak
 • Dariusz Wilczewski
   

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnej usługi mediacji online mogą do 10 maja 2020 roku zgłaszać się w następujące sposoby:

 • Mailowo na adres: mediacje@pcaim.org.pl
 • Telefonicznie, zgłaszając zapotrzebowanie mediatorowi PCAiM, Magdalenie Dittmer, koordynującej projekt ‘mediacje online’. Tel. 501–625-191
 • Przez formularz dostępny na stronie: http://pomorskiemediacje.pl/images/dokumenty/wniosek-o-przeprowadzenie-mediacji-w-pomorskim-centrum-arbitrazu-i-mediacji.pdf
 • Profile mediatorów dostępne na stronie: http://pomorskiemediacje.pl/mediacja/wybierz-mediatora

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje