layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Na co zwrócić uwagę, żeby nie zaprzepaścić wodorowej szansy? - podsumowanie Konferencji Wodorowej PCHET 2021.

4 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo- technologicznym odbyła się kolejna, IV edycja międzynarodowej konferencji wodorowej PCHET, poświęcona wdrożeniom technologii wodorowych w Polsce i Europie, zorganizowana jak co roku przez Klaster Technologii Wodorowych. 

 

Prelegenci z kraju i ze świata omawiali możliwości i szanse technologii wodorowych oraz aspekty związane z ekosystemem wodorowym. Dyskutowano również o nowościach i trendach w technologii oraz w jaki sposób samorządy przygotowują się do transformacji na rzecz zeroemisyjnego transportu w miastach, z wykorzystaniem wodoru. Eksperci poruszyli kwestię źródeł finansowania także w kontekście szkolnictwa zawodowego jako podstawy rozwoju nowoczesnej gospodarki.

 

Celem konferencji jest nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, ale również przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii, na poziomie kraju i regionów, ale również na potrzeby codziennego wykorzystania.

 

Musimy myśleć o wodorze w kontekście ekosystemu. Transformacja energetyczna z wykorzystaniem wodoru stanie się możliwa, jeśli będziemy budować ekosystem małymi krokami, czyli równoważyć i bilansować popyt i podaż - powiedział Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Sławomir Halbryt.

 

Tegoroczna konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wydarzenie łącznie obejrzało około 1000 osób, wykorzystując różne dostępne formy przekazu. Głos zabrało ponad 30 prelegentów, w tym eksperci z zagranicznych firm i ośrodków akademickich, którzy przybyli osobiście lub łączyli się ze studiem w Gdańsku.

 

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji projektu wychwytywania CO2 (a następnie jego metanizacji), zrealizowanego w TAURON Wytwarzanie. Największym omawianym projektem był jednak projekt NeptHyne, którego założeniem jest wielkoskalowa produkcja zero emisyjnego wodoru zielonego na morzu, z wykorzystaniem energii pochodzącej z farm wiatrowych. Ten niezwykle ciekawy projekt ma ogromny potencjał wspierania transformacji polskiej energetyki, dzięki przewidywanej możliwości produkcji i wykorzystania wodoru już w miejscu jego wytwarzania tj na morzu w celu bunkrowania statków serwisowych


O perspektywach paliw przyszłości na drogach i w przemyśle lotniczym, dyskutowali przedstawiciele Toyota Motor Poland, Pratt Whitney Rzeszów, Politechniki Warszawskiej i firmy Rockfin, w ostatnim panelu pierwszego dnia konferencji.

 

Transport jest jednym z przejawów życia w mieście, bardzo ważnym, ale wodór może też zasilać domy, a nawet całe osiedla, co ma już miejsce w Tokio. Często mówi się, że wodór to paliwo przyszłości, a faktycznie to paliwo teraźniejszościpowiedział Andrzej Szałek z Toyota Motor Poland.

 

Podczas otwarcia drugiego dnia, zarówno Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezesi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Regionalnej  Izby Gospodarczej Pomorza, podkreślili jak istotne jest wspólne działanie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie, m.in poprzez prace związane z "Pomorską Doliną Wodorową".

 

Stoimy na stanowisku, że władze publiczne powinny inspirować i wspierać rozwój nowych technologii, usług i produktów, których zastosowanie sprzyjać będzie poprawie sytuacji gospodarczej, a tym samym wzrostowi poziomu życia społeczeństwa. Takie wyzwanie podejmujemy w regionie, stosując partnerskie podejście samorządu województwa do budowania współpracy. Liczę, że dzięki silnej integracji środowisk z branż zaangażowanych w rozwój wodoru, powstanie wiele nowych i innowacyjnych przedsięwzięć, a także wiele projektów i produktów, które będą mogły służyć rozwojowi nie tylko naszego regionu, ale także Polski i Europy - podsumował Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

Eksperci z Instytutu Energetyki (Dr hab. inż. Jakub Kupecki) oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i firmy Inwebit (dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak i dr inż. Grzegorz Paściak) przedstawili wyniki swoich badań naukowych i technologie gotowe do wdrożenia w przemyśle. Potwierdza to wysoki poziom polskiej nauki w kontekście technologii wodorowych, który to właśnie teraz powinien zostać wykorzystany.

 

Przedstawicielką polskiej administracji była Ewa Mazur, Naczelniczka Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji. Była ona prelegentką sesji “Strategie wodorowe polskich przedsiębiorstw”, wspólnie z przedstawicielami zarządów firm: Polenergia, Sescom i Grupa Lotos. To właśnie te firmy stają się liderami innowacji energetycznych i wodorowych w kraju oraz planują ekspansję zagraniczną.

 

“Chcemy być największą prywatną grupą energetyczną w Europie Środkowowschodniej, która dostarcza swoim klientom "energię przyszłości" opartą całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej - powiedziała Iwona Sierżęga Członek Zarządu Polenergia S.A.

 

O tym co dzieje się w Europie z gospodarką wodorową i  jak wykorzystać dobre doświadczenia, aby Polska mogła iść w dobrym kierunku, mieliśmy okazję usłyszeć podczas sesji międzynarodowej, w której udział wzięli: Outi Ervasti, Wiceprezes ds. odnawialnych źródeł wodoru i PtX w Neste Innovation, Matthias Kötter, Szef działu sprzedaży Wystrach GmbH oraz Guillermo Figueruelo, Business Development Manager Aragón Hydrogen Foundation. Moderatorem sesji był Grzegorz Pawelec, Research, Innovation and Funding Manager w Hydrogen Europe.

 

Tomasz Pelc, Prezes Zarządu Nexus Consultants, moderator debaty samorządowej pytał swoich gości o to, jak najszybciej i najłatwiej jest dziś osiągnąć cele dotyczące zastosowania wodoru w transporcie publicznym, i  jakie widzą szanse na pojawienie się autobusów wodorowych w miastach.

 

“Na Pomorzu czujemy się odpowiedzialni za środowisko, dbając o przyszłe pokolenia. W strategii rozwoju woj. pomorskiego do 2030 roku postawiliśmy nacisk na dekarbonizację, stawiając na rozwój off-shore, tak by zagospodarować energię wiatru na cele elektrolizy wody. Jestem przekonany, że staniemy się liderem w kraju w zakresie wytwarzania wodoru" - powiedział podczas debaty Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 

​​Temat szkolnictwa zawodowego - zagadnienia istotnego z punktu widzenia nie tylko budowy infrastruktury, ale również późniejszej eksploatacji i utrzymania oraz o wypełnienia luki kadrowej, podjęła Anna Szóstakiewicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN:

 

Mam przyjemność brać udział w pracach jako koordynator grupy roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, której zadaniem jest określenie przyszłych potrzeb w zakresie kadr dla rynku wodorowego. Jedyne, czego nam brakuje to lepsza integracja oraz współpraca, jeśli chodzi o rozwój technologii wodorowych. Porozumienie sektorowe ma szansę być tutaj istotnym wkładem, aby rozwiązać ten problem.

 

Anna Szóstakiewicz podkreśliła, że nowa generacja inżynierów i pracowników będzie niezbędna, aby przestawić polską gospodarkę na wodorowe tory do 2030 r. Perspektywa wyszkolenia takich kadr to około 7-8 lat, natomiast budowa świadomości i edukacja powinna zacząć się już teraz – podsumowała

 

Jak do finansowania projektów wodorowych podchodzą instytucje finansowe? Konferencję wodorową PCHET zamknęła debata z udziałem przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Eksperci dyskutowali o finansowaniu projektów, które przyczyniają się do realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej.

 

Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., wskazał, że BOŚ szuka rozwiązań, które będą wspierać transformację energetyczną oraz przybliżą Polskę do osiągania celów w zakresie neutralności klimatycznej, stąd zielony wodór na pewno jest w kręgu naszego zainteresowania.

 

 

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udział w IV edycji konferencji PCHET. Wspólnie dokonaliśmy analiz i wskazaliśmy kluczowe kierunki, w stronę których powinniśmy zmierzać. Wodór to nie tylko przyszłość, a już teraźniejszość. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji PCHET 2022. Już teraz zapraszamy prelegentów i wystawców do zgłaszania swoich propozycji.

 

 

 

 

DSC01920DSC01945DSC01658DSC01662DSC01665DSC01679DSC01706DSC01716DSC01727DSC01743DSC01758DSC01764DSC01811DSC01813DSC01855DSC01858DSC01871DSC01888DSC01897DSC02008

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje