layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Międzynarodowy Dzień Mediacji z Izbą

W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Gdańskim, odbył się panel dyskusyjny pt. Skuteczność ugód mediacyjnych zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą, skierowany do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją, a także do mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

 

Na zdjęciu poniżej  prelegenci wydarzenia.

 

 

 

Od  lewej strony:

 

Pani Luiza Budner-Iwanicka, radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, radca prawny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UG,

Pani Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, mediator, Wicedziekan Rady ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, mediatorka w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Gdańsku,

Pani Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym,

Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, mediator, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku,

Pani Ewa Bożko-Kozikowska, radca prawny Urząd Miasta Gdańska, Członek Rady OIRP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. kontaktów z samorządami.

 

Dziekujemy uczestnikom i prelegentom za udział.

Więcej o projekcie Krajowego Rejestru Mediatorów - https://rigp.pl/krajowy-rejestr-mediatorow,466,pl

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje