layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na webinar

Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka

 

 

Webinar przybliży tematykę mediacji w sytuacji uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną. Pozwoli nabyć wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji na odległość w formie spotkań online, w tym e-mediacji. Dowiesz się jak przebiegają mediacje pracownicze.

Termin webinaru online: 22 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00 - 13:15

Prowadzący: Tomasz Brodowicz

Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia na Webinar limitowany 07 oraz Oświadczenie RODO.
 

 

Dla kogo ?

Webinary z limitowaną liczbą Uczestników przeznaczone są dla wszystkich osób niezależnie od wyuczonego lub wykonywanego zawodu - zainteresowanych nabyciem i/lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji, posiadających miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego.

Szkolenia prowadzone będą w formule online, obejmującej elementy wykładu, analizy case study, ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, symulacji mediacji połączonej z dyskusją Uczestników,

Uczestnicy otrzymają elektronicznie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie webinaru.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Pani Anna Kozłowska (tel: +48 882 430 979),  mail: biuro.cam@rigp.pl 

 

------------

UWAGA:

 • Kryterium rekrutacji dla Kandydata na Uczestnika szkolenia z limitowaną liczbą Uczestników jest miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego  wpisane przez uczestnika w wypełnianym formularzu.
 • Uczestnicy, którzy wzieli już udział w szkoleniu 24h dla mediatorów lub 80h dla kandydatów na mediatorów lub wzięli udział w webinariach limitowanych u innych Parterów - nie mogą brać udziału w żadnym z poniższych webinarów.
 • Ilość miejsc ograniczona, max 30 osób.
 • Nieobecność Uczestnika szkolenia (brak zalogowania) przekraczająca 25% czasu przewidzianego dla danego szkolenia jest równoznaczna z nieukończeniem szkolenia oraz nieuzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Szczegółowe zasady uczestnictwa w webinarach okresla: Regulamin  rekrutacji i udziału w szkoleniach organizowanych w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej odr (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych.

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Potwierdzeniem zakwalifikowania na webinar jest otrzymanie maila z potwierdzeniem zakwalifikowania oraz z linkiem na webinar online.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinar odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 • W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań przez uczestników i dyskusji.
 • Webinar będzie nagrywany i przekazany liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego webinaru. Osoby niewyrażające zgody na nagranie webinaru, proszone są o niezgłaszanie się na nie.
 • Jednocześnie informujemy, że podczas całego webinaru włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 • Szczególne potrzeby związane z emisją webinaru przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 7 dni przed każdym webinarem.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje