layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Konkurs Razem Do Zawodu - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA KART PROJEKTU!

UWAGA! TERMIN NADSYŁANIA KART PROJEKTU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 4 GRUDNIA 2020 ROKU.

 

Do dnia 04 grudnia 2020 roku czekamy na Karty Projektu od zespołów projektowych zgłoszonych w konkursie dla uczniów pomorskich szkół zawodowych „Razem do zawodu”.

 

Celem konkursu „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z powyższych branż metodą projektu edukacyjnego.

 

Konkurs realizowany jest w 5 branżach kluczowych:

  1. ICT i elektronika, regulamin konkursu;
  2. Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski, regulamin konkursu;
  3. Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy, regulamin konkursu;
  4. Budownictwo Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka, regulamin konkursu;
  5. Chemia lekka i Środowisko, regulamin konkursu.

 

Harmonogram konkursów:

 

Etap 1 Nadsyłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu od dnia ogłoszenia do 26.10.2020
Etap 2 Nadsyłanie przez szkołę Karty Projektu 26.10.2020 – 04.12.2020
Etap 3 Ocena formalna i merytoryczna 07.12.2020 – 21.12.2020
Informacja o zakwalifikowaniu zespołu uczniów do IV etapu Konkursu „Razem do zawodu” zostanie przekazana drogą elektroniczną (e-mail) na wskazany w Karcie zgłoszeniowej adres w terminie do 21.12.2020 roku
Etap 4 Prezentacja przez zespół projektowy projektu przed komisją konkursową – Konkursu „Razem do Zawodu” 01.03.2021 – 12.03.2021

 

 

W przypadku przedłużającego się stanu epidemii koronawirusa oraz związanych z nim ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, organizator konkursu w porozumieniu z Samorządem Województwa Pomorskiego dopuszcza możliwość zmiany we wskazanych terminach określonych dla każdego z etapów konkursu.

 

Zgłoszenia udziału do konkursu należy dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego skanu formularza zgłoszeniowego do konkursu w danej branży kluczowej, dostępnego powyżej, na adres: razemdozawodu@rigp.pl

 

Zapraszamy!

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje