layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Konferencja Wodorowa PCHET 2021 – INFORMACJA PRASOWA

                                                                                                                           Gdańsk, 23.09.2021 r.

 

 

Jak finansować transformację energetyczną i przybliżyć Polskę do realizacji celów neutralności klimatycznej? 

4 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym, odbędzie się konferencja wodorowa PCHET 2021. Wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od 2018 roku i jest kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych. 

 

 

Wodór to najlepsza wizytówka transformacji energetycznej XXI wieku. Zwiększone wykorzystanie wodoru może być istotnym krokiem w kierunku Europy neutralnej dla klimatu, stanowiącej cel, który UE chce osiągnąć do 2050 roku. 

 

- ”Wodór ma szansę przyspieszyć globalną transformację energetyczną, pomagając w ten sposób w walce z nasilającą się zmianą klimatu. Ogromnym potencjałem dla Polski jak i całego świata jest wykorzystanie zielonego wodoru” - mówi Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

 

30 prelegentów z kraju i ze świata przedstawi prognozy dotyczące rozwoju przemysłu wodorowego, eksperci z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Ochrony Środowiska  przedstawią możliwości finansowania projektów wodorowych. W tym roku organizatorzy stawiają  na debaty eksperckie i zgodnie z zeszłoroczną obietnicą, zweryfikują działania polskich czempionów wodorowych. Wydarzenie ułatwi wymianę doświadczeń z przedstawicielami firm wiodących na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku wodorowym. 

 

- ”Ważnym wyzwaniem dla branży wodorowej jest również rzetelna edukacja i konieczność budowania świadomości o potrzebnych zmianach wśród producentów energii, jej konsumentów, a także rządzących. Rozwiązanie tej kwestii może okazać się punktem zwrotnym dla przyszłości kolejnych pokoleń” - mówi Marek Foltynowicz, ekspert Klastra Technologii Wodorowych. 

 

Zeszłoroczna edycja, która ze względu na sytuację związaną z pandemią, została zorganizowana po raz pierwszy w formule online, wzbudziła zainteresowanie ponad tysiąca osób reprezentujących szerokie środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej. W tym roku eksperci pokażą pierwsze, dobre praktyki wdrożeń w Polsce oraz Europie. Przedstawimy wnioski, wynikające ze zdobytych doświadczeń, zaprezentujemy strategie edukacji branżowej oraz patenty i autorskie rozwiązania krajowych firm sektora MŚP. Zachęcimy przedsiębiorstwa wraz z samorządami do współpracy na rzecz paliwa wodorowego w transporcie. 

 

-“Organizacja Polskiej Konferencji Technologii Wodorowych PCHET 2021 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym to dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej duże wyróżnienie. Wspieranie zielonych technologii stanowi ważny element w strategii działania PSSE. Musimy rozmawiać o dobrych praktykach oraz technologiach, które zmierzają w kierunku zwiększania efektywności energetycznej i gospodarki zeroemisyjnej. Technologie wodorowe są i będą szansą dla klimatu tylko wtedy gdy będziemy opierać je na zasadach zrównoważonego rozwoju – rozwój technologii tak, ale z poszanowaniem środowiska, dobrobytu społeczeństwa oraz w oparciu o racjonalną gospodarkę.” – powiedział Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Maciej Kazienko.

 

Konferencja PCHET 2021 to kolejne z cyklu wydarzeń wodorowych organizowanych przez Klaster Technologii Wodorowych, koordynowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. 

- ”Celem konferencji oraz rolą naszego Klastra jest prowadzenie działań integrujących wiele środowisk na rzecz ochrony klimatu i budowy zeroemisyjnej gospodarki. Nasze decyzje mają wpływ na klimat i otaczające nas środowisko, a także na kondycję polskich przedsiębiorstw i rozwój polskiej gospodarki - podsumował Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych.

 

Partnerem strategicznym konferencji jest: Bank Ochrony Środowiska S.A., Sponsor: Wystrach GmbH,. Partnerzy wydarzenia: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i i EKO-KONSULT. Partner merytoryczny: Grupa LOTOS S.A. Patronat honorowy nad konferencją objęło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju  i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat medialny objęli: Teraz Środowisko, Biznes24, Energetyka Cieplna i zawodowa oraz Ekorynek. 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje