layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R? - cykl spotkań informacyjnych. UWAGA ZMIANA TERMINÓW.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo - rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

 

Tym razem ruszamy w teren i zapraszamy na cykl spotkań stacjonarnych. Formuła Roadshow ma formę panelu dyskusyjnego, wzbogaconego dodatkowo prezentacjami oraz sesją pytań i odpowiedzi. W spotkaniach, oprócz uczestników, wezmą udział eksperci ze środowiska biznesowo-naukowego, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a to wszystko po to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2022 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie. Kolejne w Kwidzynie. Więcej szczegółów wkrótce.

 

PROGRAM SPOTKANIA 20 kwietnia:

10:00 - 10:15 Powitanie - Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10:15 - 10:30 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Wspieramy ekosystem dla biznesu, Damian Mucha, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

10:30 - 12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu - Piotr Markowski, Kierownik Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw", Excento Sp. z o.o.

 

"Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw"

  • ogólne informacje o Projekcie
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • kryteria oceny wniosków
  • wybór projektów i podpisanie umów
  • zasady realizacji grantu
  • rozliczenie grantu
  • 12:00-13:00 Dyskusja, czas na zadawanie pytań

 

LOKALIZACJA: 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 3, 83 - 400 Kościerzyna

 

BEZPŁATNA REJESTRACJA: 

https://app.evenea.pl/event/mikrogranty20042022/

 

KONTAKT:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Anna Kwaśnik

Dyrektor Operacyjny

email: a.kwasnik@rigp.pl

tel.: +48 601 758 437

 

"μGranty B+R dla przedsiębiorstw" to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje