layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Informacja dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo, 

zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w pigułce dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

 

Nowa strona pomocowa Urzędu Marszałkowskiego: https://pomocukrainie.pomorskie.eu/ 

 

PUNKTY INFORMACYJNE:

Oficjalny punkt informacyjno-koordynujący Gdańska znajduje się pod adresem ul. Dolna Brama 8, infolinia +48 500 218 337.

 

Punkt informacyjny dla uchodźców  z Ukrainy został również uruchomiony w budynku Dworca PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1 (8.00-20.00)

E-mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl 

 

 

INFOLINIE:

 • Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z Urzędu Marszałkowskiego uruchomił telefon wsparcia: Pomorska Linia Kontaktowa 58 32 68 740. Pod tym numerem można otrzymać pomoc i uzyskać informację. Pomorskie gminy tworzą bazę danych o możliwych miejscach pobytu dla uciekinierów z Ukrainy. W pomoc zaangażowane są także Pomorskie Szpitale.
 • Całodobowa, Pomorska Infolinia dla Uchodźców tel. 734-117-307 oraz infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl zostały przygotowane przez Wojewodę Pomorskiego dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy oraz informacji w zakresie:
  • możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez PUW;
  • adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu tożsamości);
  • kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową itp.
 • Wydano również dwujęzyczne ulotki do pobrania na stronie www.gdansk.uw.gov.pl  

 

POMOC PRAWNA:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizuje bezpłatną pomoc prawną dla ludności Ukraińskiej. OIRP oferuje wsparcie prawne w:
  • procedurach azylowych,
  • uzyskaniu statusu uchodźcy  (pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),
  • procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),
  • załatwieniu innych formalności związanych z pobytem w Polsce,
  • zapisaniu dziecka do szkoły  (prawa/obowiązku dziecka do edukacji),
  • prawa dziecka do opieki zdrowotnej. 
 • Koordynatorką ds. pomocy prawnej dla ludności Ukraińskiej jest mecenas Agnieszka Budzyńska. kontakt pod adresem email: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl 

Wszelkie aktualizacje i dodatkowe informacje dotyczące pomocy prawnej będą ukazywać się pod linkiem: https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/ 

 

OPIEKA MEDYCZNA:

Zgodnie z ogłoszeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, obywatelom Ukrainy potrzebującym pomocy medycznej od lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, zostanie udzielona adekwatna pomoc. Równolegle odbywają się prace na specjalnymi rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią rozliczenie takich świadczeń medycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html 

 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA:

Od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. do odwołania, uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wprowadzą także gminy zrzeszone w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

Obywatele Ukrainy przez najbliższe 4 tygodnie mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami kategorii ekonomicznych TLK i IC PKP Intercity w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

MOŻESZ POMÓC:

Gdańska uruchomiły stronę internetową www.ukraina.gdansk.pomaga.pl  W Gdańsku całość działań związanych zarówno ze zgłaszanymi potrzebami, jak i chęcią pomocy koordynuje Fundacja Gdańska poprzez formułę „Gdańsk Pomaga”. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują.

 

Miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy - województwo pomorskie

Formularz ma na celu zbadanie możliwości różnych instytucji publicznych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom potrzebującym pomocy i schronienia. Formularz nie dotyczy zgłoszeń od osób fizycznych.

 

Gdy chcesz pomóc uzupełnij formularz. Dokładnie opisz jak możesz pomóc - im bardziej szczegółowy opis, tym łatwiej będzie nam rozdysponować pomoc (wsparcie psychologiczne dla uchodźców, zakwaterowanie, tłumaczenie, opieka nad dziećmi, inna pomoc wolontariacka, chcesz oddać rzeczy) https://ukraina.gdanskpomaga.pl/chce-pomoc/ 

 

W przypadku pytań dot. formularza uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Maciejem Kochanowski tel. 58 326 87 54, e-mail.: m.kochanowski@pomorskie.eu 

 

GDY POTRZEBUJESZ POMOCY:

 

Pomoc prawna:

https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/ 

 

Pomoc humanitarna:

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/pomagamukrainie---koordynacja-pomocy-humanitarnej 

 

JESTEŚ PRACODAWCĄ i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl  Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

 

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków, 
 • miejsce wykonywania pracy, 
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo
 • okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, 
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

 

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy - https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Pracodawco pamiętaj!
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.
https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy 

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-Polsce 

 

RYNEK PRACY

Jeżeli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu pracy lub podjęciu zatrudnienia skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią pod nr tel. 19524. 

Możesz też udać się do najbliższego urzędu pracy. Udzielana przez urzędy pracy pomoc jest bezpłatna.

Pomoc, jaką możesz otrzymać w  Wojewódzkim  Urzędzie Pracy w Gdańsku

Wspólnie z pracownikami WUP w Gdańsku:

 • ustalisz swoje najpilniejsze potrzeby oraz sprawy, które musisz załatwić
 • otrzymasz informacje o innych instytucjach, w których możesz uzyskać pomoc
 • dowiesz się jakie są  warunki życia i pracy w Polsce
 • poszukasz ofert  pracy dopasowanych do Twoich potrzeb
 • przygotujesz CV
 • dowiesz się gdzie szukać więcej  informacji w języku ukraińskim

 

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku:

Gdańsk
ul. Żabi Kruk 16
tel. 58 32 37 230,
e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl 

www.wup.gdansk.pl

 

Pomoc, jaką można otrzymać w  najbliższym powiatowym urzędzie pracy

Wspólnie z pracownikami urzędu:

 • przejrzysz oferty pracy (w Centralnej Bazie Ofert Pracy) i uzyskasz kontakt z wybranym pracodawcą
 • przygotujesz CV
 • pozyskasz informacje o obowiązujących w Polsce zasadach zatrudnienia cudzoziemców
 • dowiesz się co musisz zrobić, żeby zarejestrować się jako osoba bezrobotna i z jakich form pomocy będziesz mógł  wówczas skorzystać 

Kontakt do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim:

1.Bytów, ul. Wojska Polskiego 6, tel.: 59 822 22 27, 59 823 41 02
www.bytow.pup.pl

2. Chojnice, ul. Lichnowska 5, tel.: 52 395 07 00
www.pupchojnice.pl

3. Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, tel. 59 834 34 42
www.pupczluchow.pl

4. Gdańsk, ul. Lastadia 41, tel. 58 743 13 00
www.pup.gda.pl

5. Gdynia, ul. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54, 58 621 11 61
www.pupgdynia.pl

6. Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694 09 01
www.kartuzy.praca.gov.pl 

7. Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel.: 58 686 58 88, 58 680 20 56
www.koscierzyna.praca.gov.pl

8. Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 267 27 00
www.bip.pupkwidzyn.pl

9. Lębork, ul. Gdańska 35, tel.: 59 866 71 18, 59 862 37 44
www.pup.lebork.pl
10. Malbork, ul. Armii Krajowej  70, tel. 55 272 33 51 do 55
www.pup.malbork.pl

11. Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1, tel.: 55 246 95 37, 55 246 95 00
www.pupndg.pl

12. Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7, tel.: 58 673 24 73, 58 774 31 61
www.puck.praca.gov.pl

13. Słupsk, ul. Fabryczna 1, ul. Leszczyńskiego 8 tel.: 59 845 67 81
www.pup.slupsk.pl

14. Starogard Gdański, ul. Kanałowa 3, tel.: 58 562 35 39
www.pup.starogard.pl

15. Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. 55 276 22 50
www.pupsztum.mojbip.pl

16. Tczew, al. Solidarności 14a, tel.: 531 32 13, 58 531 34 15
www.puptczew.pl

17. Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 32, tel. 58 677 63 00
www.pupwejherowo.pl

 

Inne przydatne strony internetowe:

 

 

 

 

 

EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIEĆMI

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do przedszkoli i szkół w Polsce

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli
Dzieci w wieku 3-7 lat przyjeżdżające z zagranicy są przyjmowane do przedszkoli publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich. Aby zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego należy złożyć wniosek do dyrektora wybranego przedszkola.

 

Przyjmowanie dzieci i młodzieży do szkół
Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat przyjeżdżające z zagranicy są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.  Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora placówki, w rejonie zamieszkania.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

 

Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej) za granicą. Dotychczasowy okres nauki szkolnej (suma lat nauki szkolnej) ustala się na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku na podstawie oświadczenia rodziców o dotychczasowym okresie nauki szkolnej za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej), np. ze względu na wiek dziecka.

Przydatny link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje