layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Hotele, kina i kluby firmowe bez odroczenia płatności zaliczek od wynagrodzeń

  • Minister finansów chce po raz kolejny przedłużyć terminy na wpłatę zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników.
  • Konfederacja Lewiatan apeluje, aby mogły z tego wsparcia skorzystać także hotele, kina i kluby firmowe, ponieważ zostały szczególnie dotknięte skutkami Covid-19. 


Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej są adresowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących płatnikami zaliczek oraz zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń. Przewidują uprawnienie dla firm, które poniosły negatywne skutki związane z pandemią Covid-19, wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. odpowiednio w terminach do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r. 

 

Pominięcie w rozporządzeniu pracodawców, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, może spowodować jeszcze większe trudności z utrzymaniem płynności finansowej przez te przedsiębiorstwa i przyspieszy decyzję o zwolnieniu pracowników. 

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje