layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

GDAŃSK. Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z

Sądem Okręgowym w Gdańsku

Z A P R A S Z A

na spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. w godz. 12:00 - 14:15 w siedzibie Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody  30/34 w Gdańsku, sala 336, III piętro.

Wymagane są wcześniejsze zapisy pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/spotkaniesogdansk/  

 

Program spotkania:

  • Podsumowanie dotychczasowej współpracy Sędziów oraz Mediatorów - Sędzia Katarzyna Kazaniecka – Kapała,  Koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Gdańsku.
  • Informacja o działaniach w projekcie Krajowy Rejestr Mediatorów, w tym szkoleniach, seminariach i webinarach oraz wynikach badań – przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń z uczestnikami spotkania, w tym m.in. tematyka: praktyczne doświadczenia w zakresie możliwości zwiększenia ilości spraw kierowanych do mediacji w okręgu gdańskim, nowa uchwały Rady ds. ADR z 23 marca 2023 r. w sprawie  przyjęcia standardów
  • kształcenia mediatorów.
  • Zaplanowanie współpracy środowiska przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska mediatorów w zakresie promocji mediacji oraz organizacji wydarzeń w Tygodniu Mediacji 2023 r.

 

Spotkanie dedykowane jest Sędziom, innym przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości oraz Mediatorom. Warunek uczestnictwa stanowi bycie przedstawicielem którejś z wymienionych grup i podpisanie listy obecności podczas spotkania. W trakcie spotkania przewidziana jest przerwa 15 min. Przewidziany jest catering. 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje