layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Dofinansowanie do szkoleń dla pracowników z sektora odzysku materiałowego surowców

Szanowni Państwo,

wraz z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do skorzystania z 80% dofinansowania do szkoleń z zakresu m.in.:

 • budowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowania inwestycji,
 • zarządzania projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • posługiwania się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • efektywnego i asertywnego komunikowania się,
 • obsługiwania wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnień elektrycznych G1, G2, G3.

 

Pełna lista szkoleń dostępna tutaj: Rekomendacja Rady Sektorowej.

Pierwszy nabór wniosków trwa do 19 listopada 2021 r. lub do wyczerpania przewidzianej alokacji (2 500 000 zł).

 

Zapraszamy mikro, małe, średnie i duże firmy z całej Polski działające w branży odzysk materiałowy surowców oraz posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców).

 

Jakie środki można uzyskać?
Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego.

W projekcie nie przewidziano limitów na firmę (NIP). Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

 

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

 1. Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
 2. Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
 3. Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
 4. Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych, znaleźć szkolenia zgodne z Rekomendacją Rady oraz zgłosić je w elektronicznym systemie do weryfikacji Operatora.
 5. Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie/certyfikat o podniesieniu kompetencji/kwalifikacji.
 6. Złożyć wniosek o refundację.

 

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy

 • do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:
  • tel. 785 118 868, 785 056 879, 785 058 177, 12 617 66 54
  • e-mail: odzysk@marr.pl 
 • na stronę internetową projektu
 • do pozostawienia kontaktu do siebie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu

 

 

 

Klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Wykorzystana grafika: kig.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje