layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Cyfryzacja to konieczność

O Budowaniu Cyfrowej Gospodarki Pomorza dyskutowali uczestnicy transmisji Live Studio Izba: Cyfrowy Region, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. 

 

Spotkanie online, które odbyło się 20 października było merytoryczną dyskusją m.in o tym, jakie działania należy podjąć aby przyspieszyć rozwój cyfryzacji w naszym regionie. W dyskusji wzięło udział ponad 20 prelegentów, w tym silna grupa ekspertów reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

 

Cyfryzacja staje się podstawowym warunkiem utrzymania konkurencyjności dla wszystkich regionów i krajów. Nowe modele biznesowe wypełniające cyfrową gospodarkę obejmują handel elektroniczny, płatności mobilne, pożyczki rynkowe, sieci społecznościowe, reklamy cyfrowe, transport z obsługą urządzeń mobilnych, gry wirtualne, rozrywkę wirtualną i edukację na odległość.

 

Jako Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza chcieliśmy wyjaśnić dlaczego od lat Polska według badań Eurostatu zajmuje ostatnie miejsca w rankingu cyfryzacji (niżej są tylko 3 kraje: Grecja, Rumunia, Bułgaria)W obszarze kapitału ludzkiego i cyfrowych usług publicznych nastąpiła wprawdzie niewielka poprawa, ale Polska nadal plasuje się poniżej średniej unijnej. 

 

Prelegenci wspólnie doszli do wniosku, że jasno określona wizja i cel w postaci przestawienia się na gospodarkę opartą na nowych technologiach, jest dobrym dopełnieniem do dalszych działań. 

 

Cyfryzacja to transformacja Państwa, a nie zakup nowoczesnych technologii, najnowszego sprzętu czy oprogramowania. – Jesteśmy świadkami tzw. transformacji cyfrowej gospodarek i przechodzenia do gospodarki opartej na danych. To dane są obecnie najcenniejszym zasobem. 

 

Jest to przede wszystkim proces dwutorowy, który z jednej strony dotyczy wdrażania najnowocześniejszych technologii, a z drugiej strony – nadrabiania zaległości przez polskie firmy w podstawowych funkcjach cyfrowych. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wymaga najczęściej fundamentalnych zmian w kulturze pracy przedsiębiorstwa. Jest to proces, który w równej mierze dotyczy inwestycji w kapitał ludzki, co inwestycji w technologię.

 

***Jeśli nie mieli Państwo okazji wziąć udziału w transmisji LIVE, zapraszamy do jej odtworzenia: https://www.facebook.com/events/365249917927408/

Tematem będziemy się zajmować wnikliwie w najbliższym czasie.

 

Eksperci

 • Adam Protasiuk Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza — Słowo wstępne
 • Tomasz Mrowiec — Dyrektor ds. Informacji F44 Sp. z o.o. Informatyzacja/cyfryzacja/digitalizacja/cyfryzacja/dane
 • Marcin Jorka — Prokurent w firmie MADKOM — Informatyzacja administracji publicznej w Polsce
 • Zenon Kiczka — Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej — Przykłady rozwoju. Cyfryzacja w obszarach: terytoria — państwo, region, miasto.

 

Dyskutanci:

 • Adam Mikołajczyk — Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Marcin Stefański — Dyrektor Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Karolina Lipińska — Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Marta Chełkowska — Dyrektor Departamentu Turystyki w Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Adam Krawiec — Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Tadeusz Jędrzejczyk — Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Władysław Zawistowski — Dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje