layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Biuro EBI w Brazylii

29 maja 2023 r. miała miejsce inauguracja biura przedstawicielstwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI Global) w Brasílii, w którym uczestniczył Ricardo Mourinho Félix, wiceprzewodniczący tej instytucji finansowej. Biuro EBI znajdzie się w pomieszczeniach nowej siedziby Delegatury UE w Brasílii. Bank planuje wdrożyć nowe inicjatywy i usprawnić identyfikację, przygotowanie, zabezpieczenie finansowania i realizację projektów zgodnie z najlepszymi praktykami. Ponadto będzie nadal wspierać sektor publiczny i chciałby także zwiększyć dofinansowanie oferowane lokalnemu sektorowi prywatnemu.

 

Brazylia jest głównym odbiorcą wsparcia udzielanego przez EBI w Ameryce Łacińskiej. Od 1997 r. bank łącznie przekazał temu państwu 5,4 mld euro.

EBI jest również częścią unijnego programu Global Gateway. Inicjatywa ta ma pomóc Brazylii osiągnąć zrównoważony wzrost, stworzyć nowe miejsca pracy oraz wesprzeć „zieloną”, a także cyfrową transformację jej gospodarki. Stała obecność EBI, unijnej instytucji udzielającej długoterminowych pożyczek, jeszcze bardziej zacieśni współpracę między partnerami europejskimi i brazylijskimi. Ponadto umożliwi lokalnym przedsiębiorcom dostęp do wyjątkowej specjalistycznej wiedzy, jaką dysponuje EBI,

 

UE jest silnie zaangażowana we wspieranie inwestycji w Brazylii.  W opinii banku niezbędne jest zacieśnienie współpracy inwestycyjnej UE-Ameryka Łacińska przede wszystkim w realizacji projektów przeciwdziałającym zmianom klimatycznym i wspieranie transformacji energetycznej.  Ponadto zwraca się uwagę, że europejskie przedsiębiorstwa wchodząc na rynki trzecie, będą wprowadzać unijne standardy i tym samym wpływać na działania oraz zachowania miejscowych firm.  Skutkiem działalności EBI będzie wspieranie europejskich przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwijaniu partnerstw między firmami po obu stronach Atlantyku. W opinii banku, europejskie firmy w swoich działaniach inwestycyjnych powinny pamiętać o komponencie politycznym (m.in. unijne dofinansowanie nie będzie przekazywane na projekty, w których realizację będą zaangażowane chińskie podmioty) i realizować przedsięwzięcia możliwie jak najbardziej kompleksowe.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z działalnością EBI w Brazylii i wykorzystania możliwości stwarzanych przez tą instytucje finansową zachęcamy do kontaktu z naszą ambasadą w tym kraju lub delegaturą UE w Brasilii.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje