layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Bezpłatne szkolenie zawodowe
z zakresu programowania robotów przemysłowych

W imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu programowania robotów przemysłowych (szkolenie online z jednym dniem zajęć stacjonarnych w Gdańsku). 

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe: 

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownikami podmiotów z ekonomii społecznej lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie,
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+. 
     

Szkolenie odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2021 (zajęcia online od 16.00-20.00) oraz 25 września 2021 (zajęcia stacjonarne w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku w godzinach 8.00-15.00).

 

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2021. Więcej szczegółów i dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i przesłania elektronicznie znajdą Państwo na naszej stronie www.strefa.gda.pl

 

Zachęcamy także do zapoznania się z filmem promującym szkolenia.

 

JG

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje