layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery (KONFERENCJA)

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji „Aktywność w społecznościach lokalnych: doświadczenia, potrzeby, bariery” organizowanej 21 października 2022 (w godzinach 10:00 do 15:00) w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Wydarzenie ma charakter regionalny. Jego celem jest debata nad uwarunkowaniami aktywności w lokalnych społecznościach w kontekście wyzwań rozwojowych (aktywizm a solidarność).

Zaprezentujemy konkretne inicjatywy, będziemy także dyskutować o barierach i społecznych funkcjach aktywności, o doświadczeniach i postawach osób zaangażowanych w działania społecznych (np. w edukacji czy w sferze kultury), a także o możliwościach wspierania lokalnej aktywności przez biznes. Dzięki temu konferencja będzie kolejną okazją do spotykania osób reprezentujących różne środowiska i kręgi zawodowe, różne pokolenia i doświadczenia.

W śród głównych tematów podejmowanych przez lokalnych działaczy społecznych, naukowców i praktyków biznesu będzie

  • Pamięć i tożsamość a aktywność społeczna: doświadczenia, pomorskie
  • Jak wspierać aktywność lokalną – doświadczenia biznesu

 

Wykład wprowadzający na temat  Uwarunkowania rozwoju lokalności wygłosi prof. Jerzy Hausner

Debatę na temat: Aktywizm w społecznościach lokalnych Pomorza – formy, dylematy, osiągnięcia poprowadzi prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny udział jest możliwy po zarejestrowaniu na stronie: https://solidarniwrozwoju.pl/kwidzyn/ 

 

Organizatorzy: Open Eyes Economy Summit, Kwidzyńskie Centrum Kultury, Urząd Miasta Kwidzyna

Jednym z partnerów jest Agencja Rozwoju Pomorza.

 

Zapraszamy do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje