layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

11. Forum Inicjowania Rozwoju. Forum Wolontariatu Pracowniczego

W Gdańsku porozmawiają o Wolontariacie Pracowniczym. To już  jedenasta edycja kultowego spotkania biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych.

 

8 listopada 2022 w ramach corocznej, największej na Pomorzu międzysektorowej konferencji Forum Inicjowania Rozwoju, odbędzie się Forum Wolontariatu Pracowniczego. Podczas wydarzenia lokalny biznes, samorząd i organizacje pozarządowe dyskutować będą na temat wolontariatu jako narzędzia mającego wpływ m.in. na globalne wyzwania wynikające z Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum jest istotną częścią obchodów dla Gdańska i Pomorza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

 

Kiedy 5 grudnia 2020 roku, Miasto Gdańsk otrzymało wyjątkowy tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu, wszyscy mierzyliśmy się z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19. Wówczas biznes, samorządy i organizacje pozarządowe zaangażowały się bezgranicznie w niwelowanie jej skutków. Już w lutym bieżącego roku, stanęliśmy w obliczu kolejnego kryzysu – wojny w Ukrainie. W walce ze skutkami jak i bezpośrednim zagrożeniem wojennym, wolontariat, w tym ten pracowniczy, odegrał i odgrywa istotna rolę.

 

- W Gdańsku i na terenie całego Pomorza, pod hasłem Gdańsk Pomaga Ukrainie, wiele firm i ich pracowników, pomagało sprostać sytuacji kryzysu wojennego w Ukrainie. Wierzę, że udało nam się zrobić coś wielkiego - mówi Alicja Skonieczna, kierowniczka zespołu komercjalizacji i zarządzania w InvestGDA, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, partner Forum.

 

- Wolontariat pracowniczy to jednak nie tylko działanie w obliczu katastrof czy międzynarodowych konfliktów. Ta niezwykła formuła angażowania nas - pracowników - w sprawy ważne dla społeczności lokalnej i mówiąc językiem globalnym - dla świata, to recepta na zmianę społeczną i na innowację. To jednocześnie narzędzie angażowania pracowników w działania organizacji i budzenia w nich najlepszych emocji - mówi Monika Hinc, liderka Forum Inicjowania Rozwoju i prezeska UP Foundation - organizatora konferencji.

 

Wg badania Edelman Trust Barometr 2021, 86% pracowników oczekuje od zarządzających zaangażowania się w tematy społeczne, a 68% spodziewa się od nich pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wolontariat pracowniczy, jako forma zaangażowania pracowników w sprawy ważne, może być odpowiedzią na to oczekiwanie.

 

Przecież wyzwania dzisiejszego świata - walka ze skutkami zmian klimatu, troska o bioróżnorodność, integracja międzypokoleniowa, szeroko rozumiana dostępność społeczna, migracje, jakościowa edukacja, równy dostęp do rynku pracy to tylko niektóre wyzwania, które stanowią kwestie ważne dla nas wszystkich. Dzięki temu właśnie, mogą być siłą napędową rozwoju organizacji, ich otoczenia społecznego, być źródłem różnorodności w miejscu pracy.

 

Dlaczego wolontariat pracowniczy powinien znajdować się w szczególnym miejscu na mapie działań każdej firmy, a jednocześnie na radarze współpracy samorządów i organizacji pozarządowych? Czemu powinien być w centrum uwagi liderów i liderek biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych? Cytując zdanie z raportu “Wolontariat pracowniczy przyszłości”, którego wydawcą jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: “Wolontariat pracowniczy zmienia ludzi, a oni zmieniają świat, który staje się bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców”. Czyż nie o to chodzi wszystkim zainteresowanym stronom?

 

A co mówią trendy? Przyszłość, a w zasadzie teraźniejszość, to relacyjność, idea współdzielenia, potrzeba wolności i przestrzeni do działania. To cyfryzacja i budowanie relacji w świecie wirtualnym, a także zagrożenia cyberprzestępczości. To potencjał “Silver Generation”, tzw. Srebrnego Pokolenia, pracowników dojrzałych, w wieku powyżej 50-55 roku życia, a jednocześnie dynamiczny świat młodego pokolenia, odważnie redefiniującego zastany porządek świata pracy. Przyszłość to też zagrożenia polaryzacji społecznej prowadzącej do rozwarstwiania społeczeństwa na odległe przeciwstawne bieguny. Wolontariat pracowniczy może być narzędziem zagospodarowania potencjałów a jednocześnie niwelowania zagrożeń dzisiejszych czasów. Pomagając, łączymy nasze zasoby, szukamy wspólnego języka i nadajemy sens naszemu działaniu.

 

Jak mówią dane cytowanego już wcześniej raportu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: “wolontariat pracowniczy opiera się w szczególności na wartościach, realnych potrzebach, współpracy, w tym współpracy pracodawców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, łączeniu korzyści społecznych z korzyściami dla pracodawców, pracowników i partnerów”.

 

8 listopada 2022 odbędzie się największa na Pomorzu konferencja, której zagadnienia łączą działania pomorskiego biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych związanych z Agendą 2030 ONZ  na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do tej pory Forum przyciągnęło ponad 2000 uczestników. W tym roku będzie to Forum Wolontariatu Pracowniczego.

 

11. Forum Inicjowania Rozwoju - Forum Wolontariatu Pracowniczego będzie okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i networkingu - zapewnia Jowita Twardowska, przewodnicząca Rady Fundacji Inicjowania Rozwoju i dyrektor sprzedaży i marketingu MTG SA. - Będzie także przestrzenią do określenia wspólnych planów na przyszłość dla rozwoju wolontariatu pracowniczego w Gdańsku i na całym Pomorzu - dodaje Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, współorganizator konferencji.

 

Forum Inicjowania Rozwoju to przede wszystkim spotkania z zaangażowanymi osobowościami ze świata biznesu, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i mediów.  Spotkanie otworzy wyjątkowe wystąpienie Katarzyny Andrzejczyk-Briks, ekspertki zajmującej się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu. Następnie posłuchamy krótkiej rozmowy “O przyszłości zaangażowania”, którą poprowadzi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu.  

 

Nie zabraknie głosu liderów i liderek z biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, którzy spotkają się w ramach dyskusji panelowej oraz formuły Okrągłego Stołu dla Wolontariatu Pracowniczego. Panele moderować będą Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Ewa Sowińska, partnerka zarządzająca w Eso Audit.

 

- Forum obfitować będzie także w szereg dobrych praktyk i inspiracji związanych  z rozwojem wolontariatu pracowniczego na rzecz wsparcia wspólnot lokalnych, klimatu, edukacji, a co za tym idzie - na rzecz celów zrównoważonego rozwoju - mówi Katarzyna Majchrzak, szefowa ds. komunikacji i zaangażowania społecznego w Farm Frites Poland S.A. Wśród przykładów pojawią się działania realizowane m.in. przez LPP SA, Grupa Ergo Hestia SA, Polpharma SA, Coca Cola HBC, Nationale Nederlanden.

 

- Wolontariat pracowniczy przyciąga coraz więcej dojrzałych pracodawców, dla których wolontariat to jedna z ważniejszych dróg do zrównoważonego rozwoju organizacji i społeczności w nurcie ekonomii współpracy, kultury relacji, partycypacji społecznej. Tym samym istotne i kompatybilne są lokalne i regionalne polityki wspierające kapitał społeczny, obywatelskość ze szczególnym uwzględnieniem nowej filozofii pracy.  Zwłaszcza dzisiaj potrzebujemy patrzeć w tym samym kierunku, działać dla społecznego dobra, wywierać pozytywny wpływ, wzajemnie edukować się w działaniu, wspierać i uzupełniać, włączać zamiast wykluczać, prowadzić dialog w miejsce buty, budować nową jakość naszego dobrostanu w świecie VUCA. Czas więc odzyskać, podejmować i rozwijać solidaryzm, odpowiedzialną proaktywność, kompetencje społeczne, z którymi przyszłość może być już tylko lepsza, z wolontariatem! - mówi Izabela Dyakowska, prezeska Instytutu Wolontariatu Pracowniczego i ekspertka Forum. 

 

Podczas warsztatów poznamy kluczowe pierwsze kroki w stronę współtworzenia włączającej i różnorodnej przestrzeni społecznej w miejscu pracy, opartej na wolontariacie, przy mądrym wsparciu pracodawcy.

 

- Poznamy tajniki skutecznego angażowania pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - podkreśla Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i partner forum. 

 

- Nauczymy się zasad konstruowania oferty wolontariatu pracowniczego dla biznesu. To temat szczególnie ciekawy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które starają się włączać biznes w swoje działania i wzmacniać te relacje - dodaje Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy oraz Caffe Aktywni, współorganizatorka warsztatów i forum.

 

Swoim praktycznym doświadczeniem podzielą się z nami: Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego; Joanna Kula, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności, Bank Gospodarstwa Krajowego; Agnieszka Buczyńska, wieloletnia prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu.

 

- Miasto Gdańsk, jako Europejska Stolica Wolontariatu, to miejsce gdzie rodzą się innowacje na rzecz ważnych celów - mówi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu. - Forum jest przestrzenią do inicjowania zmiany, do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania trudnych problemów w sposób interdyscyplinarny. Pandemia, kryzys wojenny, z którym mierzymy się od wielu miesięcy wystawiają nas na najtrudniejszą próbę. Podejmujemy to wyzwanie w najbardziej wartościowy z możliwych sposobów – międzysektorowo - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska.

 

Tegoroczne wydarzenie otworzy Gala 8. edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, podczas której ogłosimy w jakie inicjatywy międzysektorowe zainwestują po raz kolejny nasi Partnerzy. Każda z tych inicjatyw, poza grantem finansowym, otrzyma także wsparcie doradcze w ramach Akceleratora Innowacji Międzysektorowych. Dotychczas, FIR UPF zapewniła swoim beneficjentom 140 godzin szkoleniowych i aż 580 godzin konsultacji doradczych.

 

- Do tej pory przekazaliśmy ponad 600 tysięcy złotych na realizację  pomorskich innowacji międzysektorowych. Każda z nich wpływa na realną zmianę społeczną na Pomorzu. Co bardzo ważne, konkurs realizujemy po partnersku - z innymi przedsiębiorcami, wspólnie dając szansę zaistnienia w naszej przestrzeni wspaniałych projektów - podkreśla przedstawicielka jednego z partnerów strategicznych Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego LPP oraz prezeska Fundacji LPP. – Mamy świadomość, że bez tych środków wiele pomysłów nie miałoby szans zaistnienia, zwłaszcza że wśród beneficjentów nierzadko mieliśmy inicjatywy odpowiadające na potrzeby bardzo specyficznych grup odbiorców – wyjaśnia.

 

- W dotychczasowej działalności Funduszu wsparliśmy finansowo i merytorycznie 34 odważne organizacje pozarządowe, realizujące działania w najtrudniejszym z możliwych modelu współpracy – biznes, NGO i sektor publiczny - dodaje Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR/ESG, Polpharma.

 

- Wspieramy konsekwentnie pomorskie inicjatywy. Wśród nich, dotychczas wsparcie otrzymali: Browar Spółdzielczy, Tczewscy Kurierzy Rowerowi, Sklep charytatywny Luk Luk, Kobiety Wędrowne, Siejemy Ferment, Zeroban czy Kawiarnia Caffe Aktywni. Większość z nich to już mocne marki, innowatorzy na skalę nie tylko regionalną, ale i ogólnopolską” - mówi Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia. - To pokazuje jak wielki potencjał mają mieszkańcy Pomorza - dodaje Katarzyna Weremko, dyrektorka departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

Wydarzenie poprowadzą Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - członkinie Rady Programowej Forum.

 

 

Trwa jeszcze rejestracja na część warsztatową Forum - Warsztaty Wolontariatu w Olivia Centre, które odbędą się 8 listopada, w godzinach 14:00-15:30.

●  Warsztat  - „Wolontariat pracowniczy. Pierwsze kroki wdrażania programu w środowisku pracy."
Prowadząca: Izabela Dyakowska - prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego 
LINK DO REJESTRACJI


●  Warsztat  - "Jak angażować pracowniczki i pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kierunki wolontariatu pracowniczego a cele zrównoważonego rozwoju."
Prowadząca: Joanna Kula, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności, Bank Gospodarstwa Krajowego
LINK DO REJESTRACJI


●  Warsztat  - "Jak skonstruować ofertę wolontariatu dla biznesu - współpraca międzysektorowa, wskazówki dla liderek i liderów społecznych."
Prowadząca: Agnieszka Buczyńska, wieloletnia prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu
LINK DO REJESTRACJI

 

Zapraszamy także do śledzenia nas online na kanale Facebook UP Foundation https://www.facebook.com/upfoundation i na kanale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCxpIOgDG7JK79154Aed4FbA 


Organizatorzy:

 • Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION
 • Miasto Gdańsk
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • Fundacja “Świat Wrażliwy”

Patronat honorowy:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronat merytoryczny:

 • Kampania 17 celów

Partnerzy Strategiczni:

 • Polpharma 
 • LPP

Partnerzy wspierający: 

 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • ERGO Hestia
 • Farm Frites Poland
 • Olivia Centre, Lubiana

Partnerzy merytoryczni:

 • Instytut Wolontariatu Pracowniczego
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Pracodawcy Pomorza
 • Forum Pracodawców Północy
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Gdański Klub Biznesu
 • Agencja Rozwoju Pomorza
 • Scalac
 • Coca Cola HBC
 • Nationale Nederlanden
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • PeRspective CSR
 • 2piMedia
 • Polski Instytut Etyki
 • Eso Audit

Patronat medialny:

 • Trojmiasto.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl 

 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego.

 

Kontakt: Aneta Bożyczko, tel. kom. 502 783 732, mail: aneta.bozyczko@upfoundation.pl

 

 

 

 

 

 

 

FIR 1_Bartek BańskajpgFIR 2_Bartek Bańkaforum-wolontariatu-plakatFIR 3_Bartek BańkaFIR 4_Bartek BańkaFIR 5_Bartek Bańka

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje