layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zmieniajmy świat. Razem - 9. edycja Konkursu Grantowego - Fundusz Inicjowania Rozwoju.

Wystartował znany na Pomorzu konkurs grantowy — Fundusz Inicjowania Rozwoju. To kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw odpowiadających na aktualne potrzeby społeczne. Na realizację wspólnej inicjatywy mogą otrzymać nawet 25 tysięcy złotych. Kto w tym roku podejmie wyzwanie i otrzyma grant?

 

Główne założenie Funduszu to połączenie trzech światów: organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu, które wspólnie składają koncepcję na projekt społeczny.

Konkurs jest pomorską odpowiedzią na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. ”Od organizacji uczestniczących w programie oczekujemy, aby w swoich zgłoszeniach opisały, w jaki sposób projekt odpowiada na co najmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju” - opowiada o konkursie Natalia Siuda-Piotrowska, przedstawicielka Operatora, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

 

Konkurs Grantowy składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumrozwoju.org.pl, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed komisją konkursową. Liderem projektu jest organizacja pozarządowa z Pomorza, która składa wniosek. Wymogiem jest podpisanie porozumienia z partnerem publicznym i partnerem prywatnym na etapie wysyłania formularza zgłoszeniowego. ”Bardzo ważny jest dla nas, kontekst współpracy międzysektorowej. Wszystkie organizacje zachęcamy do dialogu i budowania relacji poprzez stworzenie takiej inicjatywy, w której zaangażowani są wszyscy partnerzy” - wyjaśnia Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP SA, reprezentantka Partnera Strategicznego Funduszu.

 

Na zgłoszenia czekamy do 28 sierpnia. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas 12. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w listopadzie 2023 roku. Maksymalna kwota jednego grantu to 25 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane od stycznia 2024 roku.

 

Fundusz Inicjowania Rozwoju to nie tylko wniosek o grant. Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, który na każdym etapie wspiera organizacje. Dzięki programowi, podmioty realizujące inicjatywy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, stają się częścią coraz większej społeczności, w której wzajemnie się wspierają, sieciują i wymieniają doświadczeniami.

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich pomorskich organizacji, w tym także do podmiotów, które otrzymały wsparcie we wcześniejszych latach. „W tym roku po raz pierwszy otwieramy się również na partnerstwa, które zdobyły granty w zeszłorocznej edycji konkursu. Zależy nam na rozwijaniu dobrych pomysłów przynoszących konkretne efekty, np. nowe miejsca pracy. Chcemy pomóc budować trwałość i wzmacniać ich rozwój. Wiemy, jak ważne jest zachowanie ciągłości działań” – mówi Magdalena Rzeszotalska, szefowa działu komunikacji korporacyjnej i CSR/ESG - Polpharma SA, reprezentantka Partnera Strategicznego Fundacji i Funduszu.

 

Fundusz Inicjowania Rozwoju to jedyny tego typu konkurs grantowy w Polsce. Powstał 9 lat temu z inicjatywy kilkunastu pomorskich firm, instytucji i organizacji, aby wspierać współpracę, dzięki której skuteczniej można zmieniać rzeczywistość. Opiera się na zaufaniu i dialogu m.in. takich firm jak Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, LPP SA, Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, Ergo Hestia SA, Farm Frites Poland SA czy Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

„Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy ponad milion złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z województwa pomorskiego” – mówi Monika Hinc, inicjatorka Funduszu, wieloletnia prezeska Up Foundation, a obecnie członkini Rady Fundacji.

 

W tym roku konkurs ma nowego Partnera Strategicznego — Gdańską Fundację Rozwoju Gospodarczego. “Obserwujemy, jakie działania dotychczas wsparł Fundusz Inicjowania Rozwoju. Jesteśmy pod wrażeniem skali oddziaływania projektów. Cieszymy się, że możemy aktywnie włączyć się we współtworzenie programu, który realnie zmienia jakość życia społeczności lokalnych Pomorza.“ - mówi Alicja Skonieczna, prezeska Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

 

Wspierane projekty są bardzo różnorodne. Są wśród nich działania, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz takie, które angażują różne grupy wiekowe, tworzą przestrzenie aktywizacji mieszkanek i mieszkańców, dbają o ochronę środowiska czy dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród ponad 30 partnerskich inicjatyw, które do tej pory otrzymały grant, są:

 • Fundacja Świat Wrażliwy na projekt „Pensjonat Wrażliwy”,
 • Fundacja Twoja Rola na projekt „Siejemy Ferment”,
 • Fundacja To i Co na projekt „Ogród Miejski w Tczewie”,
 • Fundacja KIWI na projekt edukacji ekologicznej „Zielono Mi”,
 • Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt Tczewscy Kurierzy Rowerowi,
 • Spółdzielnia Socjalna Dalba na projekt „Pojąć Głębię”,
 • Fundacja Anielskie Ranczo na projekt Altany warsztatowej,
 • Fundacja Graj z Głową na projekt warsztatów dla młodych sportowców „Sportowa depresja”.

 

 „Dzięki udziałowi w Konkursie Grantowym mogliśmy pójść krok dalej w naszych działaniach. Wybudowanie altany warsztatowej umożliwia nam prowadzenie warsztatów i animowanie lokalnej społeczności. Zwiększa możliwości rozwoju naszej fundacji i pozyskiwania środków na działania. Zyskaliśmy miejsce, poznaliśmy świetnych ludzi i otrzymaliśmy moc wiedzy przydatnej do dalszej drogi. Dziękujemy!” - mówi Aniela Wasielke, prezeska Fundacji Anielskie Ranczo, reprezentantka jednego z partnerstw nagrodzonych w 2022 roku.

 

“Wsparcie, jakie uzyskaliśmy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, pozwoliło nam na szersze spojrzenie na potencjał naszej organizacji. Spotkania i szkolenia specjalistów wyposażyły nas w nowe umiejętności i kompetencje, poszerzyliśmy grono otaczających nas wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy partnerstwa.” – opowiada Olena Ulianova, prezeska Fundacji KIWI, laureatka 8.edycji FG FIR.

 

Up Foundation wraz z Partnerami serdecznie zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do nawiązywania relacji z biznesem i samorządem i wnioskowania o granty w tegorocznym Funduszu Inicjowania Rozwoju. Na zgłoszenia czekamy do 28 sierpnia.

 

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie https://www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2023 

 

Partnerzy Strategiczni Funduszu:

 • LPP SA,
 • Polpharma SA,
 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego.

 

Partnerzy Funduszu:

 • Farm Frites Poland SA,
 • Ergo Hestia SA,
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

Patronat:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Miasto Gdańsk,
 • Kampania 17 celów.

 

Partnerzy merytoryczni:

 • Agencja Rozwoju Pomorza,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pracodawcy Północy,
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Regionalne Centrum Wolontariatu,
 • Perspective CSR,
 • 2Pi Group,
 • Scalac,
 • Polski Instytut Etyki.

 

Operator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

 

 

 

 

RED_8379 (1)RED_8392 (2)RED_8414RED_8409 (2)RED_8458 (2)RED_8469 (1)RED_8573(1)RED_8490RED_8902 (1)granty_IMG_3782 (1)

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje