layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zmiany w ustawie dot. zatrudnienia obywateli Ukrainy - ważna informacja dla pracodawców

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383).

 

Jest to przepis, który w okresie od 1 do 14 lipca br. umożliwia podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie zaległego powiadomienia, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Jest to przepis ograniczony czasowo.

 

Pracodawcy, którzy do tej pory nie zalegalizowali pracy obywateli ukraińskich, będą mogli zrobić to w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych zapisów ustawy.

 

Będą z niego mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia, złożyli je po terminie albo złożyli powiadomienie zawierające błędy. Przepis jest szczególnie istotny, ponieważ powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy bez dopełnienia obowiązku powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może być uznane za nielegalne powierzenie pracy. Co ważne, ten szczególny przepis będzie obowiązywał jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy. Po tym terminie będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

 

Pozostałe zmiany przepisów dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy to min:

  • zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych, niż wskazane w powiadomieniu. Przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę;
  • rozszerzenie katalogu warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu;
  • zapewnienie dostępu do danych o obywatelach Ukrainy wykonujących pracę w Polsce na podstawie ustawy szerszemu gronu odbiorców.

 

Nowa ustawa zawiera też kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej.

 

Więcej informacji w artykule wyjaśniającym co się zmieniło (z przekierowaniem do ustawy)

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje