layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT W 8 EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU

Jeżeli chcesz działać i rozwijać partnerstwo międzysektorowe, serdecznie zachęcamy do złożenia swojego pomysłu w 8 Konkursie Funduszu Inicjowania Rozwoju.  Do zdobycia Grant o wartości do 25 000 zł., szkolenia i wsparcie doradcze. 

 

Partnerstwo, jako cel nadrzędny Funduszu Inicjowania Rozwoju  i przedmiotowego Konkursu to wartość, która przekłuta w działanie, pozwala odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze. Pozwala mierzyć się z problemami w sposób bardziej optymalny i efektywny uwzględniający różne perspektywy. Bez Partnerstw dzisiejszy świat - lokalny, regionalny czy globalny jest skazany na wiele zagrożeń.

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami: utratą bezpieczeństwa, zmianami klimatycznymi, głodem versus marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, dewastacją bioróżnorodności i neuro różnorodności, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. To też czas szczególnie trudny dla naszej części świata, w związku z wojną w Ukrainie. Przyszłość wymaga współpracy, jednak odejście od wizji społeczeństwa opartego na indywidualizmie, który był motywem przewodnim ostatnich trzydziestu lat, to proces.

 

W tym roku również Konkurs Grantowy jest częścią Kampanii 17 celów i organizatorzy szczególnie poszukują inicjatyw, które będą realizować co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Szczegóły znajdziecie TUTAJ

 

A poniżej film, który opowiada o tych, którzy spróbowali...

 

Zgłoszenia do 15 września! 


Tutaj znajdziecie film, który opowiada o tych, którzy spróbowali. 


kontakt@upfoundation.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje