layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zgłoś swój projekt i przyczyń się do rozwoju regionu!
7. edycja Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU

 • Dostrzegasz potrzebę zmiany?
 • Chodzi Ci po głowie nowatorskie rozwiązanie?
 • Chcesz wpłynąć na wzrost odpowiedzialności społecznej w regionie?

 

Trwa nabór do 7. edycji KONKURSU FUNDUSZU INICJOWANIA ROZWOJU 2021 r. organizowanego przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ma przyjemność być partnerem merytorycznym wydarzenia. To jedyny taki Fundusz w pomorskiem, będący także regionalnym wkładem m.in. w KAMPANIĘ 17 CELÓW. O grant mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe składające się z m. in. jednego podmiotu sektora publicznego, podmiotu prywatnego oraz partnera wiodącego (np. organizacja pozarządowa).

 

 

W tym roku szczególnie poszukiwane są inicjatywy, które:

 • wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 • wpływają na rzeczywiste rozwiązanie problemu lub wyzwania społecznego danego środowiska lokalnego,
 • przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia,
 • stanowią innowację społeczną,
 • wspierają zrównoważony rozwój w obszarze ekologii, klimatu i środowiska naturalnego.

 

Startując w Konkursie uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z:

 • bezpłatnych szkoleń i poradnictwa szytego na miarę potrzeb partnerstwa,
 • sieciowania,
 • grantu w wysokości nawet 25 tysięcy złotych!

 

W dotychczasowych edycjach Konkursu przekazano na realizację projektów międzysektorowych ponad 600 000 złotych dla 30 inicjatyw z obszaru Województwa Pomorskiego.

 

- Konkurs Funduszu Inicjowania Rozwoju 2021 r, jest szansą, aby na Pomorzu urzeczywistnić cele zrównoważonego rozwoju. Pojedyncze inicjatywy mają realny wpływ na globalną zmianę - mówi Jarosław Filipczak, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Zgłoszenia można składać do 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 12:00. 

Więcej informacji (w tym regulamin i link do formularza online) znajduje się na stronie:

www.forumrozwoju.org.pl

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje