layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zatrudniasz = zyskujesz. Rusza druga edycja projektu!

Nawet 10 000 zł w zamian za utworzenie nowego miejsca pracy

W Gdańskim Urzędzie Pracy przedsiębiorcy ponownie mogą składać wnioski w ramach popularnego projektu Zatrudniasz=Zyskujesz. W ramach drugiej edycji programu, pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego otrzymają wsparcie w wysokości 10 000 zł. Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać, liczba firm, które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.

 

Nawet 10 000 zł wsparcia otrzymają pracodawcy, którzy zdecydują się na utworzenie nowego miejsca pracy i zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 30. rok życia. Wszystko dzięki drugiej odsłonie popularnego projektu Zatrudniasz=Zyskujesz organizowanego przez Gdański Urząd Pracy. Środki finansowe będą wypłacane w ramach tzw. prac interwencyjnych, czyli jednej z wielu form pomocy, jaką urzędy pracy mogą udzielać pracodawcom. Zakłada ona zawarcie umowy między przedsiębiorcą a Gdańskim Urzędem Pracy. Na jej podstawie w firmie zostaje zatrudniona osoba bezrobotna, a pracodawcy wypłacana jest w zamian refundacja kosztów wynagrodzenia dla nowego pracownika w kwocie około 1 537 zł miesięcznie. Wsparcie w tej wysokości wypłacane jest przez 6 miesięcy, po tym terminie nowe miejsce pracy musi być utrzymane przez kolejne 3 miesiące. Co ważne pracodawca przed zatrudnieniem nowego pracownika może wskazać kandydata własnego, powinien jednak pamiętać, że osoba taka musi być zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy (ze statusem osoby bezrobotnej) i mieć ukończony 30. rok życia. Dodatkowo w przypadku mężczyzn wymagane jest również spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

  • pozostawanie bez pracy nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy
  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • ukończony 50. rok życia
  • posiadanie wykształcenia na poziomie nie wyższym niż średnie

 

Kto może skorzystać ze wsparcia

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego, o ile nie jest to działalność sezonowa, w zakresie handlu obwoźnego, prowadzenia lombardu lub salonu gier hazardowych. Ze wsparcia wykluczone jest także zatrudnianie osób w jednym z jedenastu zawodów: sprzedawca/specjalista ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy, telemarketer, spawacz, architekt, inżynier budownictwa, geodeta, projektant wnętrz, fryzjer, pracownik ogólnobudowlany oraz mechanik samochodowy.

 

Jak ubiegać się o wsparcie

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w Gdańskim Urzędzie Pracy prawidłowo wypełniony wniosek o organizację prac interwencyjnych. Druk tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej GUP. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie umowy między pracodawcą a urzędem pracy i utworzenie nowego miejsca pracy.

Ze złożeniem wniosku nie należy jednak zwlekać. Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela doradca GUP:

Aleksandra Kitowska
tel. /58/ 743-13-37
aleksandra.kitowska@gup.gdansk.pl    

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje