Zapraszamy na Webinarium “Wsparcie dla przedsiębiorców”

Zapraszamy na Webinarium “Wsparcie dla przedsiębiorców”


W imie­niu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. zapra­sza­my przed­się­bior­ców z powia­tu mal­bor­skie­go oraz choj­nic­kie­go na webi­na­rium “Wsparcie dla przed­się­bior­ców”.

 

Spotkanie odbę­dzie się onli­ne 16 wrze­śnia o godzi­nie 10:00 za pomo­cą Microsoft Teams, a link z zapro­sze­niem zosta­nie prze­sła­ny na adres mailo­wy poda­ny pod­czas reje­stra­cji.

 

Wydarzenie jest bez­płat­ne! Rejestracja poprzez zgło­sze­nie na: konferencja@strefa.gda.pl

 

Agenda wyda­rze­nia — SPRAWDŹ!