layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Za nami warsztaty pt. Mediacyjny niezbędnik dla przedsiębiorców

24 czerwca w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza odbyło się szkolenie w formule stacjonarnej, dla obecnych i przyszłych Członków RIGP. Warsztat oparty był na analizie przypadku mediacji gospodarczej - case study, i przedstawiał cały proces mediacji - od momentu powstania sporu do jego polubownego rozwiązania w drodze mediacji.

 

Ekspertki Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - mediatorki: Magdalena Dittmer i Magda Bellwon przedstawiły mediacje z praktycznego punktu widzenia, opierając się na wiedzy i doświadczeniu. Poruszone zostały m.in tematy dotyczące korzyści wynikających z zawarcia ugody mediacyjnej i skutki jej realizacji (m.in. egzekucja wierzytelności) oraz możliwości jakie daje mediacja. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również więcej na temat zalet wszczęcia postępowania mediacyjnego w kontekście biegu terminów przedawnienia. 

 


Po części praktycznej odbyła się dyskusja i podsumowanie warsztatów. Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu. Zapraszamy na kolejne szkolenia dla obecnych i przyszłych Członków RIGP. Szczegóły niebawem.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje