layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Za nami konferencja dot. nowej perspektywy oraz nowych szans rozwoju dla pomorskich przedsiębiorców.

Ekspansja, czyli rozwój. Jak wzmocnić eksport i wdrażać innowacje? - relacja z Konferencji „Nowa perspektywa. Nowe szanse rozwoju dla pomorskich przedsiębiorców”.
 

17 marca w Hotelu Scandic w Gdańsku, odbyła się konferencja pn. „Nowa perspektywa. Nowe szanse rozwoju dla pomorskich przedsiębiorców”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego, jak również Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Ponadto patronatu medialnego udzieliło Centrum Rozwoju Eksportu.

 

Konferencja stanowiła istotny element promocji wiedzy oraz zwiększenia świadomości na temat dostępnych instrumentów finansowych oraz planowanych form wsparcia dotacyjnego w nowej perspektywie 2021-2027. Była również znakomitą okazją do poznania aktualnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia ekspansji krajowej, jak i międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw.

 

Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, samorządowych, podmiotów wspierających handel zagraniczny, oraz reprezentantów świata nauki i biznesu.

 

Wydarzenie otworzył Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który przywitał gości i opowiedział o wizycie pomorskich samorządowców we Lwowie.

 

„Atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, wzmocnił uczucie bliskości nie tylko pomiędzy nami samorządowcami, ale również pomiędzy mieszkankami i mieszkańcami naszych krajów” – powiedział Wicemarszałek. Wspomniał również o nadchodzących zadaniach Regionalnego Program Strategicznego oraz o budowaniu odpornej gospodarki w obliczu zmieniającej się rzeczywistości i świata.

 

W dalszej części wydarzenia głos zabrał Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, który podkreślił znaczenie działalności Pomorskiego Brokera Eksportowego.

 

“Wsparcie eksportowe jest nam niezmiernie potrzebne. Zmienia się świat, polityka, zmienia się również rynek pracy. Musimy szukać nowych miejsc do eksportu i jak najlepiej wykorzystać zachodzącą dynamikę zmian” – podsumował.

 

Następnie Marek Kruszewski, Manager ds. współpracy międzynarodowej w Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza opowiedział o kondycji polskiego eksportu i działaniach wspierających, którą podejmują partnerzy realizujący projekt Pomorski Broker Eksportowy.

 

Szczegóły związane z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich, które mogą pozyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w nowym konkursie Blue Growth, uruchomionym na początku lutego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowała Monika Karwat-Bury, Ekspert w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach.

 

Grażyna Czerwińska, Ekspert w Departamencie Komunikacji i Marketingu PARP podczas swojego wystąpienia przedstawiła ofertę PARP dla MŚP w perspektywie finansowej UE na lata 2014 -2020. Ponadto wyjaśniła kto może skorzystać ze wsparcia, na jakim etapie inwestycji można się o nie ubiegać oraz jakie wydatki mogą zostać sfinansowane ze środków pomocowych. Dodatkowo omówiła rolę instytucji publicznych we wspieraniu rozwoju startupów. Opowiedziała także o dostępnych dla startupów programach akceleracyjnych, jak również zainteresowaniu zagranicznych spółek rozwijaniem działalności w Polsce oraz znaczeniu polskich miast jako hubów rozwoju przedsiębiorczości.

 

Na temat wsparcia pomorskich przedsiębiorców w zakresie dostępności do instrumentów finansowych Programu Horyzont EUROPA oraz innych programów UE w Polsce, wypowiedział się Adrian Pieńkowski, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 

“Przedsiębiorcy, którzy poszukują wsparcia na realizację inwestycji, w tym również na rzecz zrównoważonego rozwoju, mogą je znaleźć w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Są to m.in. programy EaSi na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, Life na rzecz środowiska i klimatu oraz  COSME na rzecz konkurencyjności i innowacji” - wskazał.

 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Wojciecha Nowickiego, Menedżera Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Podzielił się on z przedsiębiorcami spostrzeżeniami dotyczącymi ekspansji na rynki zagraniczne, która jego zdaniem powinna być poprzedzona solidną dawką wiedzy na temat korzyści, zagrożeń oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności eksportowej, jak również znajomością narzędzi potrzebnych do prowadzenia efektywnych działań w tym obszarze. Podkreślił, że dotarcie do klienta zagranicznego może wiązać się z koniecznością angażowania zasobów wielokrotnie większych niż w przypadku rynku lokalnego, a ryzyko poniesienia porażki jest o wiele wyższe i jest ona znacznie bardziej kosztowne niż na rynku lokalnym. Obecna rzeczywistość często przyspiesza decyzje, które, kiedy nie są poparte dogłębną analizą potencjału eksportowego, mogą przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego.

 

Szeroki wachlarz produktów Banku Gospodarstwa Krajowego wspierających ekspansję zagraniczną omówił Arkadiusz Zabłoński, Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu. Przedstawił dostępne instrumenty finansowe oraz schematy finansowania eksportu . Podkreślił, że misją Banku jest wspieranie rozwoju gospodarki. BGK pomógł w transakcjach eksportowych polskich firm w 74 krajach, z czego 15 to gospodarki afrykańskie.

 

“Jesteśmy od tego aby pomagać. postaramy się zrobić wszystko aby sfinansować Państwa ekspansję” - podsumował swoje wystąpienie Arkadiusz Zabłoński.

 

Po przerwie, w swoim wystąpieniu Magdalena Gajownik de Vries, Menadżer ds. Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przedstawiła ofertę PFR i opowiedziała o szeroko pojętym rozwoju innowacji. Zwróciła szczególną uwagę na fakt, że “eksport jest kluczowym czynnikiem, który może przyśpieszyć wzrost firmy”.

 

Prezentację kompleksowej oferty wsparcia finansowego, oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawiła Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni. Podczas wystąpienia przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in. jaka jest strategia ARP oraz jak instytucja wspiera w nawiązywaniu bezpośrednich relacji z partnerami w kraju i za granicą. Pani Dyrektor podkreśliła również , że Agencja od początku jej powstania pełni niezwykle ważną rolę w procesie polskiej transformacji. Wsparcie udzielone przez spółkę wielu dużym polskim przedsiębiorstwom pozwoliło na ich przetrwanie i rozwój w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wieloaspektowa działalność ARP S.A. obejmuje zarówno realizację projektów restrukturyzacyjnych, jak i pomoc dla firm rozpoczynających nowe projekty.

 

Kolejnym ekspertem wydarzenia była Kamila Chmielewska, Główny Specjalista Operacyjny w Krajowym Punkcie Kontaktowym PR Horyzont Europa przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiła ofertę konkursów, które oferuje dla przedsiębiorców Horyzont Europa. Wspomniała jednocześnie, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią ważne element przedsiębiorczości oraz źródło innowacji w Europie. Dlatego też MŚP są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego.

 

Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zarysował najważniejsze elementy ekosystemu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze B+R+I oraz eksportu. Wskazał, że zarówno w Strategii Województwa Pomorskiego 2030 oraz dokumencie Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, wykorzystane zostaną doświadczenia minionego okresu programowania, szczególnie w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jak i polityki grantowej, dotyczącej innowacji oraz eksportu. Podejście parasolowe, kompleksowo wspierające najbardziej aktywne i innowacyjne firmy w regonie to wyzwania, które pozwolą utrzymać i wzmocnić przewagi konkurencyjne Pomorza. Szerokie partnerstwa, animowanie struktur projektowych, jak i konsorcjów komercyjnych, będących odpowiedzią na pytania o łańcuchy dostaw, ich stabilność oraz rozwój na nowych rynkach to cele stojące przed samorządem, instytucjami otoczenia biznesu oraz światem nauki.

 

W ostatnim wystąpieniu Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza przedstawiła regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

 

“W efekcie realizacji projektu, pomorskie przedsiębiorstwa zdobędą doświadczenie i wiedzę pozwalającą im pozyskiwać więcej środków finansowych na działalność B+R z programów krajowych i europejskich. Dzięki współpracy z naukowcami będą to robić skuteczniej, a efekty będą lepiej przekładały się na wdrożenia i poprawę innowacyjności regionalnej gospodarki, szczególnie w obszarach zdefiniowanych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza” – podsumowała.

 

Po wydarzeniu odbyła się sesja networkingowa podczas której uczestnicy mieli m.in. porozmawiać z ekspertami.

 

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

 

 

 

 

Patronat konferencji:

 

 

               

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

277147146_5302442546433835_5285127317008180503_n277078821_5302446913100065_8540533805148045350_n277080282_5302446343100122_2792600330921452634_n277080042_5302447099766713_2885548776394680477_n277123108_5302445843100172_761995993135157449_n277007566_5302444239766999_6260975080854299610_n277156539_5302443229767100_7669270295662948213_n276162770_5302443769767046_7165869408910864066_n

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje