layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Za nami Gala Finałowa konkursu Razem do zawodu!

25 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się Gala Finałowa Razem do zawodu!

 

Do konkursu Razem do zawodu zgłosiło się 423 uczniów tworzących 98 zespołów projektowych.
Konkurs został przeprowadzony w 5 branżach kluczowych:

 1. ICT i elektronika
 2. Chemia lekka i Środowisko
 3. Budownictwo Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka
 4. Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy
 5. Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski

 

Do IV etapu zakwalifikowano 45 projektów, w których udział wzięło ponad 200 uczniów i uczennic!

Spośród zaprezentowanych prac nagrodzono 16 zespołów oraz przyznano 17 wyróżnień.

 

Przyznano także nagrodę specjalną od Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Trafiła ona do uczniów z Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku za projekt "Daję Słowo". Uczelnia postanowiła ufundować wszystkim członkom zespołu czesne za I semestr. Nagrodę wręczyli dr. Anna Szymczak, prof. SANS - Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia.

W trakcie tak wyjątkowego przedsięwzięcia nie zabrakło także pokazów chemicznych od Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej!

 

- Wasze zaangażowanie, kreatywność i praca zespołowa były niezwykłe i przyniosły doskonałe efekty! - powiedział Prezes RIGP, Damian Mucha podczas otwarcia Gali Finałowej, - Dzięki Waszym projektom, uczniowie, nauczyciele oraz Komisja mieli okazję poznać Wasze talenty i osiągnięcia. Zaprezentowane projekty przyniosły wiele korzyści dla całej społeczności szkolnej i jestem przekonany, że wiele z nich zostanie zapamiętanych na długo.


Ogromne podziękowania także dla opiekunów zespołów projektowych oraz członkom kapituły konkursowej:

 • Pani Beacie Widerze, Annie Kałuży, Sylwii Demczuk – Przedstawicielkom Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu
 • Pani Julii Osuch –Pełnomocnikowi Senatu ds. Współpracy Instytucjonalnej
 • Pani Oleksandrze Dotsenko z firmy AlexaBrand Expert
 • Pani Barbarze Makurat z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Pani Angieszce Kałasce - Prodziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk
 • Pani Ewelinie Ziajce – Przedstawicielce Actia Forum
 • Panu Piotrowi Maksysiowi – Dyrektorowi Klastra Technologii Wodorowych
 • Panu dr inż. Sławomirowi Ostrowskiemu - z Politechniki Gdańskiej
 • Panu Dariuszowi Wiśniewskiego z firmy Labcontrol
 • Panu Tomaszowi Mrowcowi z – z firmy Firmy F44 Sp. z o.o.
 • Panu dr inż. Arkadiuszowi Ostojskiemu z Politechniki Gdańskiej
 • Pani Żanecie Kłostowskiej - z Instytutu Polskiej Akademii Nauk
 • Panu Mikołajowi Szymańskiemu z firmy Ekotechlab
 • dr hab. inż. Marcinowi Kujawie -z Politechniki Gdańskiej
 • Panu Hubertowi Staśkiewiczowi – z firmy Elbudmed
 • Panu Dariuszowi Urbańskiemu z firmy Elzambud

 

Gala Finałowa odbyła się pod Patronatem Honorowym:
Prezydenta Miasta Gdańsk | Prezydenta Miasta Gdynia | Politechniki Gdańskiej

 

Partnerzy tegorocznej edycji:
gdansk.pl | Klaster Interizon | Uniwersytet WSB Merito Gdynia - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa | Powiślańska Szkoła Wyższa

 

Fundator Nagrody Specjalnej - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

 

 

Gala Finałowa była zwieńczeniem konkursów branżowych, których głównym celem jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z branż o największym potencjale rozwoju Pomorza.

 

Konkurs „Razem do zawodu” zorganizowany został w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje