layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Wznowiony pełny nabór na pożyczkę Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Informujemy, że został wznowiony pełny nabór na pożyczki  w ramach programu w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

 

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie:

 

 • wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 134 669,80 zł),
 • okres spłaty do 84 miesięcy,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
   

 

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy  w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie?

 • wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 40 400,94 zł),
 • okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
   

 

Więcej informacji: https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/ 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje