layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej poszukuje partnerów do współpracy w zakresie organizacji staży.

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zwraca się z zapytaniem do przedstawicieli sektora przedsiębiorczości, zainteresowanych współpracą w realizacji staży dla studentów studiów II-go stopnia w ramach kierunku „Inżynieria i technologie nośników energii”.

 

Krótka charakterystyka programu studiów IiTNE, kierunku o profilu praktycznym:

  • obejmuje 4 semestry - studia II-go stopnia,
  • zawiera moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% punktów ECTS, realizowane przez praktyków,
  • obejmuje 3-miesięczną praktykę zawodową.

 

Obowiązkowa 3-miesięczna praktyka realizowana jest na III semestrze studiów. Stażystki oraz stażyści są osobami posiadającymi tytuł zawodowy inżyniera, które w kolejnym, czwartym semestrze, będą przygotowywały pracę magisterską. Praktyka odbywa się w semestrze zimowym, który trwa od 23 lutego do września 2022r.

 

Program studiów na kierunku "Inżynieria i technologie nośników energii" można znaleźć na stronie https://ects.pg.edu.pl/kierunek?courseId=13807 

 

W przypadku zainteresowania współpracą, uprzejmie prosimy  o kontakt z Panią Profesor Ewą Klugmann-Radziemską, której dane kontaktowe znajdują się poniżej:

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Chemicznego PG

Tel.: +48 58 347 18 74; M: +48 601 17 38 07
E-mail: ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje