Layer_121

Kalendarz wydarzeń

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Webinar ISP3: Zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach ISP3, poświęcone planowanym zmianom legislacyjnym w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 21 października, o godzinie 13:00.

 

W związku z wyzwaniami wynikającymi z celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również dynamicznym rozwojem rynku prosumenckiego, wymagane są działania legislacyjne odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw funkcjonujących w branży OZE, jak i innych interesariuszy.

 

Wiadomości dotyczące planowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii odbiły się szerokim echem w okresie przedwakacyjnym. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wzbudziły gorącą dyskusję, wywołaną spodziewanym zniesieniem systemu prosumenckiego w jego dotychczasowej formie, jak również na temat kwestii współpracy instalacji fotowoltaicznych z siecią dystrybucyjną i ograniczonych możliwości przyłączania nowych źródeł.

 

Zakres tematyczny wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:

  • System wsparcia prosumentów - czy i kiedy ulegnie zmianie?
  • Jak dynamiczne taryfy energii wpłyną na koszty ponoszone przez odbiorców końcowych?
  • Jakie perspektywy stoją przed rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce? Omówienie otoczenia regulacyjnego.

 

Bezpłatna rejestracja - KLIKNIJ.

 

Prelegentem podczas wydarzenia, będzie Michał Sznycer - Partner w MGS LAW Kancelarii Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy, którego obszarem specjalizacji są branże energetyczna i paliwowa, spółki technologiczne oraz rozwiązania z pogranicza wymienionych obszarów. Michał Sznycer posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z firmami z szeroko pojętego sektora energetycznego, w tym w zakresie obrotu energią oraz branżą OZE. Jest również członkiem Koordynatorem zespołu ds. Legislacji Klastra Wodorowego przy RIGP, Wiceprezesem Zarządu i Koordynator Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza.

 

Po dokonaniu rejestracji, otrzymacie Państwo wiadomość zwrotną z linkiem do wydarzenia.

 

Webinar jest elementem działań realizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza jako lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 3 "Technologie ekoefektywne w produkcji, dystrybucji, przesyle i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie", będącej częścią projektu Smart Progress, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje