Layer_121

Kalendarz wydarzeń

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Webinar ISP3: Transformacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 3. „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii oraz paliw oraz w budownictwie”. Webinar pt. "Transformacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii" odbędzie się już 8 kwietnia o 13:00.

 

- Bezpłatna rejestracja! -


Podczas spotkania, poznacie Państwo wyniki analiz realizowanych przez zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej, których efektem jest model transformacji systemów ciepłowniczych, wykorzystujących efektywne ekonomicznie technologie OZE. Wypracowany model wskazuje na potencjał osiągnięcia celu w postaci redukcji kosztów wytwarzania ciepła, obniżenia emisji oraz poprawy jakości powietrza.

  • Z jakimi nakładami inwestycyjnymi wiąże się proces modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych?
  • Co stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym?

Proces modernizacji sektora ciepłownictwa z punktu widzenia osiągania celów redukcji emisji CO2, jak również ze względu na poprawę jakości powietrza.

 

Zaproszony Gość: Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje