layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

W urzędzie pracy rusza wakacyjny projekt stażowy

W Gdańskim Urzędzie Pracy rozpoczyna się nabór wniosków od pracodawców, którzy chcieliby w swojej firmie zorganizować staż. Dla wielu przedsiębiorców jest to popularna i ceniona forma rekrutacji przyszłych pracowników. Pozwala bowiem wdrożyć stażystę w kulturę organizacyjną firmy, zintegrować go z obecnym zespołem oraz zapoznać z przyszłym zakresem obowiązków. To także doskonały sposób na przeszkolenie i sprawdzenie, czy dana osoba sprawdzi się jako potencjalny pracownik. Co więcej, koszty związane z przyjęciem stażysty, w tym wypłacane mu co miesiąc stypendium w wysokości 1790,30 zł netto, pokrywa urząd pracy. Pracodawca zaś opłaca jedynie koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP.


 
Kto może być skierowany na staż

Ważną zaletą programu stażowego GUP jest elastyczny proces doboru osób kierowanych na staż. Firmy, które nie mają własnych kandydatów, mogą skorzystać ze wsparcia urzędu pracy w ich rekrutacji, wystarczy tylko podać wymagania, jakie powinien spełniać przyszły stażysta. Na tej podstawie z rejestru osób bezrobotnych wytypowana zostaje grupa kandydatów, spośród której pracodawca samodzielnie dokonuje wyboru stażysty. Z drugiej strony, na staż mogą być kierowani również kandydaci wskazani przez pracodawcę, w tym przypadku osoby te muszą jednak wcześniej zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status bezrobotnego.

 


Zgłoszenia

Firmy, które chciałyby wziąć udział w programie stażowym i przyjąć stażystę na okres od 3 do 6 miesięcy (staż musi zakończyć się nie później niż do 30 listopada 2024 r.), powinny prawidłowo wypełnić wniosek o zorganizowanie stażu i złożyć go poprzez platformę praca.gov.pl, ePUAP lub EZD PUW (https://gdansk.praca.gov.pl/-/22505287-zloz-wniosek-elektronicznie-). Przed wysłaniem dokumentów należy zapoznać się z najważniejszymi zasadami związanymi z organizacją staży w GUP. Po zakończeniu stażu zobowiązują one pracodawcę do zatrudnienia stażysty na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę. Dodatkowo na stronie internetowej GUP znaleźć można listę stanowisk, w przypadku których organizacja stażu nie będzie możliwa. Obejmuje ona pracowników ochrony fizycznej, kierowców, sprzedawców/przedstawicieli handlowych, sprzątaczki, telemarketerów, spawaczy, pomocników kuchennych, pokojowe, woźnych i asystentów fryzjera.

 

Szczegółowe informacje
Dodatkowych informacji związanych z organizacją stażu udzielają doradcy GUP - Grażyna Sitarz (/58/ 743-13-31), Monika Góral (/58/ 743-14-08) oraz Monika Sitowska (/58/ 743-14-33).

 

Program stażowy realizowany jest w ramach projektu „Aktywne Pomorze" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje