layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Trwają konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych 2030

Konsultacje trwają od 22 stycznia. Mówią one m.in. o tym, jakie kluczowe przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane na Pomorzu i co jest najważniejsze dla rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. Konsultacje dotyczą m.in ochrony klimatu, zdrowia, edukacji oraz gospodarki. Każdy mieszkaniec może zabrać głos w tej sprawie.

 

Opinie i pomysły można zgłaszać do 5 marca 2021 roku.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekty czterech regionalnych programów strategicznych, mających za zadanie uszczegółowienie zapisów strategii rozwoju województwa 2030. Choć brzmi to skomplikowanie, chodzi o to, żeby pokazać, na czym chcemy się skoncentrować, co zrobić dla rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. Obecnie konsultowane programy opisują politykę rozwoju w następujących obszarach:

  • środowisko i energetyka (zmiany klimatu, zagrożenia występowania suszy i powodzi, różnorodność biologiczna, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym, energetyka cieplna);
  • zdrowie i polityka społeczna (demografia, wykluczenie społeczne, pomoc społeczne, ochrona zdrowia, zagrożenie epidemiczne, dostęp do świadczeń zdrowotnych, działalność NGO-sów oraz podmiotów ekonomii społecznej);
  • edukacja i kapitał społeczny (powszechność edukacji, kompetencje kadry edukacyjnej, doradztwo zawodowe, szkolenia branżowe, rozwój kultury przestrzeń regionu przyjazna dla mieszkańców);
  • gospodarka, rynek pracy i turystyka (profil gospodarczy regionu, pozycja międzynarodowa, innowacyjność, rynek pracy, zarządzanie talentami, turystyka i oferta spędzania czasu wolnego).

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza bierze aktywny udział w konsultacjach dot. Strategii Regionu Pomorskiego i wspomaga Samorząd Województwa w tych kreatywnych pracach. Z duża ciekawością i zainteresowaniem obserwujemy otwieranie się Pomorza na nowoczesne i ekologiczne technologie oraz chęć współpracy międzynarodowej firm. Nie bez znaczenia pozostaje temat edukacji i OZE,  w tym offshore czyli morska energetyka wiatrowa.

 

Więcej szczegółów - KLIKNIJ.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje