layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Start jubileuszowego Funduszu Inicjowania Rozwoju: pomorskie partnerstwa wspierają zrównoważony rozwój

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, jako Partner Merytoryczny Funduszu Inicjowania Rozwoju, z przyjemnością informuje, że wystartowała jubileuszowa 10.edycja konkursu grantowego. Wyjątkowy program grantowy dla pomorskich organizacji pozarządowych, które w partnerstwie z firmami i instytucjami publicznymi, odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne w naszym województwie i zmieniają świat wokół siebie. Na realizację wspólnej inicjatywy mogą otrzymać nawet 45 tysięcy złotych, ale najważniejsza jest możliwość dołączenia do sieci partnerstw międzysektorowych. Kto w tym roku podejmie wyzwanie, otrzyma grant i kompleksowe wsparcie merytoryczne?

 

Główne założenie Funduszu to połączenie trzech światów: organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu, które wspólnie składają koncepcję projektu społecznego.

Konkurs odpowiada na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. ”Zgodnie z Regulaminem Konkursu, organizacje pozarządowe z Pomorza  mogą dowolnie wybrać obszar problemowy  swojej inicjatywy. Ważne, by proponowane w projekcie rozwiązanie nawiązywało do jednego z 17 celów zrównoważonego rozwoju, np. cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia, cel 10. Mniej nierówności lub innych” - opowiada o konkursie Natalia Siuda-Piotrowska, przedstawicielka Operatora, prezeska Up Foundation.

 

Konkurs Grantowy składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://upfoundation.pl/, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji pomysłu  przed komisją konkursową. Liderem projektu powinna być organizacja pozarządowa z Pomorza. Wymogiem jest podpisanie porozumienia z partnerem publicznym i partnerem prywatnym na etapie wysyłania formularza zgłoszeniowego. ”Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że projekty społeczne realizowane w partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i samorządem są długofalowe i dają najlepsze rezultaty” - wyjaśnia Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP SA, reprezentantka Partnera Strategicznego Funduszu.

 

Na zgłoszenia czekamy do 26 sierpnia 2024 roku. Laureaci jubileuszowej edycji konkursu zostaną wyłonieni podczas 13. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się 14 listopada 2024 roku. Maksymalna kwota jednego grantu to po raz pierwszy aż 45 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane od stycznia 2025 roku.

 

Fundusz Inicjowania Rozwoju to nie tylko wniosek o grant. Osoby uczestniczące w konkursie mają możliwość wzięcia udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, który na każdym etapie wspiera organizacje. Dzięki programowi, podmioty realizujące inicjatywy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, stają się częścią coraz większej społeczności, w której wzajemnie się wspierają, sieciują i wymieniają doświadczeniami.

 

Konkurs jest skierowany do pomorskich organizacji, firm i instytucji publicznych. Zachęcamy pomorski biznes do inicjowania partnerstw i tworzenia projektów. “Pomorskim firmom znane są zasady raportowania ESG. Zapraszamy do szukania możliwości realizacji postanowień w obszarze “S”, właśnie poprzez tworzenie projektów z organizacjami pozarządowymi. Wiemy, jak inspirujące i ważne są takie partnerstwa” – mówi Magdalena Rzeszotalska, Dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR/ESG- Polpharma SA, reprezentantka Partnera Strategicznego Funduszu.

 

Fundusz Inicjowania Rozwoju to jedyny tego typu konkurs grantowy w Polsce. Powstał 10 lat temu z inicjatywy kilkunastu pomorskich firm, instytucji i organizacji, aby wspierać współpracę, dzięki której skuteczniej można zmieniać rzeczywistość. Opiera się na zaufaniu i dialogu m.in. takich firm jak Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, LPP SA, Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, Ergo Hestia SA, Farm Frites Poland SA czy Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

„Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy ponad 1 150 000 złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z województwa pomorskiego, a w naszej sieci współpracuje blisko 100 organizacji, firm i instytucji samorządowych. Wielką wartością Funduszu jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy tymi podmiotami” – mówi Monika Hinc, inicjatorka Funduszu, wieloletnia prezeska Up Foundation, obecnie Przewodnicząca Rady Fundacji.

 

Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego zdecydowała się kontynuować partnerstwo z zeszłego roku. “Obserwujemy, jak rozwijają się działania, które wsparł Fundusz Inicjowania Rozwoju. Jesteśmy pod wrażeniem skali oddziaływania projektów. Cieszymy się, że możemy aktywnie włączyć się we współtworzenie programu, który realnie zmienia jakość życia na Pomorzu.“ - mówi Alicja Skonieczna, prezeska Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

 

Wspierane projekty są bardzo różnorodne. Są wśród nich działania, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz takie, które angażują różne grupy wiekowe, tworzą przestrzenie aktywizacji mieszkanek i mieszkańców, dbają o ochronę środowiska czy dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród ponad 45 partnerskich inicjatyw, które do tej pory otrzymały grant, są m.in.:

 

 • Fundacja Świat Wrażliwy na projekt „Pensjonat Wrażliwy”,
 • Fundacja Twoja Rola na projekt „Siejemy Ferment”,
 • Fundacja To i Co na projekt „Ogród Miejski w Tczewie”,
 • Fundacja KIWI na projekt edukacji ekologicznej „Zielono Mi”,
 • Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt “Tczewscy Kurierzy Rowerowi”,
 • Spółdzielnia Socjalna Dalba na projekt „Pojąć Głębię”,
 • Stowarzyszenie Brzostek Top Team na projekt “Kuźnia Niebieskich Talentów”,
 • Fundacja Wartości na projekt “Wodonerzy - strażnicy wody i wewnętrznej przyrody”,
 • Nadwiślańska Fundacja Rozwoju na projekt “Zielony Ogródek Społeczny w Blunakach”.

 

 

“Udział w konkursie umożliwił nam nie tylko utrwalenie sportowego dziedzictwa kulturowego zabytkowej Stoczni oraz promowanie dialogu międzykulturowego poprzez osiągnięcia gdańskich sportowców, ale także stworzył przestrzeń, która inspiruje dzieci i młodzież do walki o swoje marzenia, niezależnie od trudności napotykanych na drodze życia. Dodatkowo, dzięki wystawie, kontynuujemy nasze działania w ramach projektu "Dajemy mocne skrzydła i trwałe korzenie", przypominając lokalnej społeczności o sile determinacji w pokonywaniu trudności” - zaprasza do udziału w FIR Lucyna Mach, menadżerka Stowarzyszenia Brzostek Top Team, laureatka dwóch edycji konkursu.

 

“Wsparcie, jakie uzyskaliśmy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, pozwoliło nam na szersze spojrzenie na potencjał naszej organizacji. Spotkania i szkolenia specjalistów wyposażyły nas w nowe umiejętności i kompetencje, poszerzyliśmy grono otaczających nas wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy partnerstwa.” – opowiada Olena Ulianova, prezeska Fundacji KIWI, laureatka dwóch edycji Funduszu.

 

“Kontakty, umiejętności i swobodę działań w skrócie KUS… ;) Działanie wspólnie, poznawanie nowych osób działających z pasją, nabywanie nowych umiejętności, które bywają pomocne nie tylko w projektach NGO. Konkurs grantowy UP Foundation dodaje skrzydeł do działań nie tylko lokalnych” - tak zachęca do udziału w konkursie Katarzyna Michalska, laureatka FIR.

 

 

Up Foundation wraz z Partnerami serdecznie zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do nawiązywania relacji z biznesem i samorządem i wnioskowania o granty w tegorocznym Funduszu Inicjowania Rozwoju. Na zgłoszenia czekamy do 26 sierpnia. Operator Konkursu zaprasza również do kontaktu w trakcie naboru. Chętnie odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Na stronie Konkursu znajdują się też informacje o spotkaniach informacyjnych, podczas których również będzie można skonsultować swoje pomysły.

 

 

 

Partnerzy Strategiczni Funduszu:

 • LPP SA,
 • Polpharma SA,
 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego.

 

Partnerzy Funduszu:

 • Farm Frites Poland SA,
 • Ergo Hestia SA,
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

 

Patron merytoryczny:

 • Kampania 17 celów.

 

Patronat honorowy:

 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojewoda Pomorski

 

Partnerzy merytoryczni:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Agencja Rozwoju Pomorza,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pracodawcy Północy,
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Regionalne Centrum Wolontariatu,
 • Lamat Aleksandra Wołodko,
 • Scalac,
 • Polski Instytut Etyki,
 • Gdański Klub Biznesu.

 

Operator: Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

 

 

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje