layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Sescom kontynuuje wzrostowy trend przychodowy – spółka zaraportowała zwiększenie sprzedaży o 48% r/r w pierwszym kwartale roku 2023/2024

  • Według szacunków sprzedaży, w pierwszych 3 miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 r. – grudzień 2023 r.) Sescom wypracował 69,1 mln zł sprzedaży skonsolidowanej, co oznacza wzrost o 48 proc. w ujęciu rok do roku.
  • W całym roku obrotowym 2022/23 Sescom osiągnął w ujęciu skonsolidowanym 229,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rok do roku o 44 proc., natomiast EBITDA grupy wzrosła z 5,1 do 21,6 mln zł.
  • Dynamika sprzedaży grupy poza Polską wzrosła w minionym roku 87%. Istotny udział w zagranicznych wzrostach miała pierwsza zagraniczna akwizycja – PCB Technical Solutions Limited. Kolejnych celów przejęcia Sescom poszukuje w Niemczech.

 

 

Wyniki roczne 2022/23

 

Sescom opublikował dane skonsolidowane za pełny rok obrotowy 2022/23 (październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.). W analizowanym okresie sytuacja w segmencie podstawowym, jakim jest Facility Management (FM), odnotowała znaczący wzrost – przychody wzrosły w ujęciu rok do roku o 46 proc., do 229,3 mln zł. 80,1 mln zł przychodów zostało wygenerowanych poza Polską. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa na poziomie zysku EBITDA, którego wartość zwiększyła się rok do roku o 111 proc. do 23,6 mln zł. Wynik netto segmentu wyniósł 9,6 mln zł wobec 4,4 mln zł w 2021/22.

 

- Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i niepewnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy, miniony rok obrotowy okazał się względne stabilny. Wykorzystaliśmy ten czas na dalszy rozwój organiczny, komercjalizację nowych rozwiązań, a także nabycie PCB Technical Solutions w Wielkiej Brytanii. Dobre wyniki za miniony rok to rezultat połączenia tych trzech czynnikówtłumaczy Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

 

Sescom rozwija również segment technologii wodorowych poprzez autorskie rozwiązania umożliwiające wykorzystanie wodoru m.in. w energetyce czy ciepłownictwie, takie jak kocioł wodorowy i elektrolizer. Spółka nadal pracuje nad doprowadzeniem swoich rozwiązań do etapu komercjalizacji. Wynik EBITDA segmentu technologii wodorowych wyniósł -1,9 mln zł (-3,5 mln zł rok wcześniej), natomiast wynik netto 10,7 mln zł. Sescom zaznacza jednak, że zaraportowany zysk z działalności wodorowej ma charakter jednorazowy i wynika z ujęcia w przychodach finansowych rozliczenia utraty kontroli nad spółką SES Hydrogen Energy sp. z o.o. w kwocie 14,7 mln zł.

 

 

Sescom kontynuuje wzrosty w pierwszym kwartale 2023/24

 

Sescom w I kwartale nowego roku obrotowego 2023/2024, tj. w okresie październik-grudzień 2023 r. wypracował, zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi, 69,1 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 46,7 mln zł rok wcześniej (+48% r/r).

 

- Cały czas pracujemy nad zwiększeniem skali działania i dobre wyniki za I kwartał są tego efektem. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży to również efekt zeszłorocznej niskiej bazy, ponieważ w I kwartale 2022/2023 naszej sprzedaży nie wzmacniały jeszcze wyniki spółki PCB. W akwizycjach dostrzegamy możliwość przyspieszenia wzrostów, dlatego też w tym roku chcemy dokonać kolejnego przejęcia. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń na rynku niemieckim, widzimy w tym kraju duży potencjał osiągnięcia znaczącego efektu synergii i właśnie tam poszukujemy nowego celu akwizycji – wyjaśnia prezes Halbryt.

 

 

 

 

 

Sescom S.A. to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca usługi technicznego Facility Management w 27 krajach Europy. Wykorzystuje i integruje autorskie i zewnętrzne technologie oraz ustandaryzowane rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu Sescom gwarantuje swoim klientom m. in. z branży retail, logistycznej i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Sescom przygotowuje klientów na wyzwania przyszłości, rozwiązując jednocześnie wyzwania bieżącej działalności. Działalność FM-ową spółka uzupełnia poprzez projekty związane z technologiami wodorowymi. Stale aktualizuje model zarządzania i wartość oferowaną ponad 60 klientom międzynarodowym i ich ponad 40 000 placówkom w całej Europie.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje