Layer_121

Kalendarz wydarzeń

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Seminarium: Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? Mediacja w sprawach ze stosunku pracy.

 

S E M I N A R I U M 

Pracodawco, Pracowniku czy Wasz spór musi zakończyć się wyrokiem? 

Mediacja w sprawach ze stosunku pracy.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza będąca Partnerem Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości", serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Seminariach online.

 

Podczas seminarium poruszona zostanie tematyka Mediacji w sprawach ze stosunku pracy. Spotkanie dedykowane osobom zainteresowanym poznaniem korzyści płynących z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

 

Warunek uczestnictwa stanowi wyłącznie miejsce zamieszkania na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego lub wykonywanie praktyki zawodowej czy też prowadzenie działalności na terenie powyższych województw.

 

Seminarium poprowadzą eksperci z dziedziny prawa pracy.

 

Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Platformy ClickMeeting, otwierając udostępniony niżej link:
https://rigp.clickmeeting.com/seminarium-01-2021-09-28/register 

 

 

Seminaria są bezpłatne, a liczba uczestników limitowana. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Seminarium otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

 

Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2021. 

 

 

 

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje