layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

„Samorządy w nowych realiach” motywem przewodnim pierwszej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego

 

 

Samorządowy Kongres Finansowy organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupę MTP, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego.


Samorządowy Kongres Finansowy służyć ma budowaniu relacji i współdziałaniu pomiędzy różnymi interesariuszami zainteresowanymi współpracą samorządów z biznesem i środowiskami akademickimi oraz inicjowaniu konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.


Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu przedstawiając inicjatywę podkreśla znaczenie dyskusji  o przyszłości samorządów w obliczu nowych wyzwań: Samorządowy Kongres Finansowy to nowe wydarzenie wśród organizowanych w Polsce konferencji. Mam nadzieję, że na stałe zagości w Sopocie, stając się jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli administracji i osób, którym nieobojętna jest sytuacja wspólnot lokalnych. Samorządy borykają się dzisiaj z wieloma problemami. Pandemia spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji finansowej, stawiając je w bardzo trudnej sytuacji. Ograniczone dochody, przy konieczności realizacji tych samych zadań, do tego nowe, wynikające z pandemii wyzwania – wszystko to odbiło się niekorzystnie na budżetach wielu miast. Stąd motyw przewodni tegorocznego spotkania – „Samorządy w nowych realiach”.


W programie tegorocznego Samorządowego Kongresu Finansowego przewidziane zostały wystąpienia otwierające Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także wystąpienie inauguracyjne Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pt. Reforma dochodów samorządowych po 20 latach.


Obok tematów poruszanych w ramach debat dotyczących reformy dochodów samorządowych, finansowania rozwoju regionów czy finansowania rozwoju mieszkalnictwa oraz rozwoju miast zeroemisyjnych istotnymi elementami w programie tegorocznej edycji będą także rozmowy o programie LIFE czy czyszczeniu Bałtyku z niewybuchów.

 

Kongres zwieńczy debata prezydentów polskich miast pt. Mapa wyzwań dla finansów samorządowych, której gospodarzem będzie Miasto Sopot.

 

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na pierwszą edycję Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się 30 czerwca 2021 w formule online i będzie transmitowany z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

 

Tylko działając wspólnie, współpracując, rozmawiając i dzieląc się doświadczeniami możemy wypracować rozwiązania i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

 

Szczegółowe informacje o Kongresie oraz program dostępne są na stronie SKF. Zachęcamy do uproszczonej rejestracji i udziału w Kongresie.

 

Organizatorami wydarzenia są  Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP oraz Miasto Sopot.

Patronat strategiczny nad Kongresem objęła: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związek Miast Polskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.

 

Więcej informacji: https://www.efcongress.com/skf/ 

Rejestracja: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/skf/ 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje